Gå til indhold

Voksne og livslang læring

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen unges og voksnes læreprocesserden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

I Danmark er arbejdsmarkedet indrettet til livslang læring. Det giver muligheder, men stiller også krav til voksne om deltagelse i løbende kompetenceudvikling og forandringsprocesser.

Modulet introducerer til og diskuterer nogle af de samfundsmæssige vilkår, der forudsætter livslang læring og kobler voksenpædagogiske indsatser til forskning og udviklingsarbejde.

Du kommer til at arbejde konkret med planlægning og iværksættelse af voksenpædagogiske indsatser med udgangspunkt i deltagernes livs- og udviklingsbetinger samt de læreprocesser, som den enkelte har med. Modulet fokuserer derfor på temaer som: voksenpsykologi, udvikling- og livsfaser, uddannelses- og karrierevalg, identitet knyttet til arbejdsliv og personlig udvikling og desuden sociologiske, psykologiske og antropologiske teorier om unge og voksnes læring og udvikling.

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • kan håndtere udfordringer og dilemmaer i forbindelse med voksnes livslange læring
 • har indsigt i og forståelse af forholdet mellem voksnes livs- og udviklingsbetingelser og læreprocesser
 • har viden om voksenpsykologi, voksnes udvikling og livsfaser
 • kan reflektere over samfundsmæssige vilkår og udvikling i relation til livslang læring
 • kan anvende forsknings- og udviklingsarbejder til at perspektivere voksenpædagogiske indsatser
 • kan anvende voksenpædagogiske teorier i en pædagogisk sammenhæng

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der arbejder eller gerne vil arbejde med unge og voksnes læring og udvikling.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Voksne og livslang læring

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0557268

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Hvornår

Torsdag 9.00-13.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lars Christensen

Lektor

+45 41 89 71 59