Gå til indhold

Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

Få styrket din vejlederrolle og dit udgangspunkt for at formidle omkring seksualitet til både borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvis du arbejder med seksualvejledning af børn, unge eller voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du på dette modul få styrket din vejlederrolle og dit udgangspunkt for at formidle omkring seksualitet til både borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

Det får du ud af modulet

Du får styrket dit grundlag for at udvikle din og andres praksis omkring seksualvejledning og seksualitet, med henblik på en indsats, der er stærkt etisk funderet og baseret på solid formidling.

På modulet sættes fokus på vejlederrollen og håndteringen af de etiske og praktiske problemstillinger, der kan være forbundet med at formidle omkring seksualitet på handicap- og psykiatriområdet.

Altså hvordan spiller dine egne og dine kollegaers normer og værdier ind, og hvordan kan du/I arbejde professionelt med disse? Undervisningen vil være tæt koblet til dit arbejdsliv og dine erfaringer, og der vil løbende være oplæg fra borgere og pårørende i undervisningen.

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

 • vejlederrollen og identitet i en mulig dobbeltfunktion som både vejleder i seksualitet og fx pædagogisk, social- og sundhedsfaglig medarbejder
 • normer og værdier omkring seksualitet og hvordan der kan arbejdes med det i vejledning og undervisning
 • udvikling, implementering og vedligeholdelse af seksualpolitikker
 • hvordan kan man undervise og formidle omkring seksualitet
 • det tværfaglige samarbejde
 • formidling og vejledning i forhold til særlige grupper fx i forhold til etnicitet og homoseksualitet

Målgruppen

Modulet er for dig, der allerede arbejder eller gerne vil arbejde med seksualvejledning af børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen “Seksualvejledning” under den sociale diplomuddannelse.

Praktiske oplysninger

Omfanget er ca. 8 undervisningsgange, og undervisning finder sted i tidsrummet kl. 9-15.

Modulet udbydes under den sociale diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to øvrige specialiseringsmoduler i seksualvejledning:

 • Begreber og perspektiver i seksualvejledning
 • Metoder i seksualvejledning

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2025

Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0888231

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest i marts 2025.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Lykke Lauridsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 43