Gå til indhold

Information om covid-19

Metoder i seksualvejledning

Hvis du arbejder med seksualvejledning af børn, unge eller voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du på dette modul opnå kompetence i konkrete redskaber og metoder til at kvalificere din støtte til borgere og pårørende omkring seksualitet.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen seksualvejledningden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet får du:

 • konkrete redskaber og metoder til at styrke dit arbejde med seksualvejledning.
 • fokus på metoder til kommunikation i samarbejdet med borgere, pårørende og samarbejdspartnere, ligesom du får konkrete greb til at støtte borgere – fx i vejledning om hjælpemidler mm.
 • kendskab til, hvordan du kan arbejde med de etiske dilemmaer, der kan være forbundet med vejledning omkring seksualitet, når målgruppen er mennesker med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Undervisningen vil være tæt koblet til dit arbejdsliv og dine erfaring, og der vil løbende være oplæg fra borgere og pårørende i undervisningen.

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

 • konkrete redskaber til at arbejde med etik i seksualvejledningen
 • kommunikationsredskaber og modeller tilknyttet til vejledning og formidling omkring seksualitet
 • redskaber til at arbejde med forskellige former for seksualitet og afklaring omkring dette
 • inddragelse af juridisk viden i vurderingen af praksis
 • konkrete greb til at støtte borgeren i deres seksualitet – fx sundhedsaspekter omkring fx hjælpemidler og prævention

Målgruppen

Modulet er for dig, der allerede arbejder eller gerne vil arbejde med seksualvejledning af børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen “Seksualvejledning” under den sociale diplomuddannelse.

Her kan du læse om den samlede studieretning.

Praktiske oplysninger

Omfanget er ni undervisningsdage á ca. 6 timer. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synops.

Modulet udbydes under den sociale diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to øvrige specialiseringsmoduler i seksualvejledning:

Begreber og perspektiver i seksualvejledning
Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledning

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Vigtigt!
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul eller kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17