Gå til indhold

Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning

Arbejder du med seksualvejledning af børn, unge eller voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau? Så kan du på dette modul blive styrket i at forstå, analysere og agere i forhold til borgernes seksualitet.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen seksualvejledningden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul får du:

 • styrket både dine teoretiske og praktiske kompetencer for at udøve rollen som seksualvejleder.
 • kendskab til den ramme, der er for at agere som seksualvejleder og de etiske aspekter, der er en del af denne rolle.
 • arbejdet med at koble teori og praksis, således at dit udgangspunkt for at reflektere over og udvikle din faglighed omkring seksualvejledning bliver styrket.

Undervisningen vil være tæt koblet til dit arbejdsliv og dine erfaring, og der vil løbende være oplæg fra borgere og pårørende i undervisningen

Det faglige indhold

På modulet vil du bl.a. komme til at arbejde med nedenstående emner:

 • De biologiske, psykologiske og sociale aspekter af seksualitet
 • De juridiske rammer og etiske forhold forbundet med seksualvejledning
 • Det tværfaglige samarbejde omkring seksualvejledningen
 • Viden om betydningen af kultur & religion
 • Tilgange til kommunikation og samarbejde med borgere og pårørende

Målgruppen

Modulet er for dig der allerede arbejder eller gerne vil arbejde med seksualvejledning af børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Modulet kan tages selvstændigt eller som en del af studieretningen ’Seksualvejledning’, under den sociale diplomuddannelse.

Her kan du læse om den samlede studieretning

Praktiske oplysninger

Modulet består á cirka 8 undervisningsdage, vejledning og en afsluttende eksamen.

Undervisningen foregår på hverdage og i dagtimerne.

Modulet udbydes under Den Sociale Diplomuddannelse og hænger tematisk sammen med de to øvrige specialiseringsmoduler i seksualvejledning:

Metoder i seksualvejledning
Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Teoretiske begreber og perspektiver i seksualvejledning

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Nummer

0548169

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.06.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Lykke Lauridsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 43