Gå til indhold

Vejledning og vejleder

Modulet er for dig, som allerede er vejleder eller har lyst til at blive det.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet ‘Vejledning og vejleder’ arbejder vi med de grundlæggende vejlederfærdigheder: lytning, spørgeteknikker, spejling, anvendelse af metaforer m.m. Vi optager vejledningssamtaler på video og analyserer dem i forhold til at blive skarpe på ”best practice”.

På modulet introduceres du til teorier om karrierevalg og metodiske tilgange til uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning, og du lærer at forholde dig til etiske problemstillinger i forbindelse med vejledning.

Det faglige indhold

Det er målet med modulet, at du:

 • Får viden om og kan bruge teorier og metoder inden for karrierevalg og vejledning
 • Forstår og kan reflektere over sammenhængen mellem teori, metode og praksis
 • Kan håndtere komplekse problemstillinger i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning under hensyntagen til fagområdets etik
 • Kan evaluere vejledningsaktiviteter
 • Kan formidle faglige problemstillinger og overvejelser til både fagfæller og ikke-specialister
 • Selvstændigt kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om vejledningsopgaver

Om undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem underviseroplæg, refleksionsprocesser afprøvning af vejledningsmetoder og samtaleteknikker samt gruppearbejde i tæt tilknytning til praksis.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der varetager, eller som ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner i fx

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Den kommunale ungeindsats
 • studievalgscentre
 • uddannelsessektoren
 • offentlige og private virksomheder
 • fagbevægelsen
 • A-kasser og jobcentre
 • folkeoplysning
 • arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • kommuner
 • forsvaret
 • kriminalforsorgen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Vejledning og vejleder

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

13.290 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0516121

Efterår 2024

Vejledning og vejleder - Mandag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0558269

Vejledning og vejleder - Torsdag

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Nummer

0558272

Forår 2025

Vejledning og vejleder

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0579256

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35