Gå til indhold

Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer

Få faglige kompetencer til at arbejde i praksis med karrierebegrebet.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad betyder begrebet karriere, og hvordan kan vi professionelt forholde os til det som vejledere? På ‘Valg og valgprocesser’ vil fokus være på vejledtes vejledningsbehov og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter.

Du erhverver dig værktøjer til at arbejde med karriereforløb med afsæt i begrundet viden fra empiriske undersøgelser af valgmønstre og karriereveje, som vi vil studere og diskutere.

Læringsmål

Når du har gennemført modulet, er det målet, at du:

 • Skal have viden om teorier og metoder, som beskæftiger sig med forskellige vejledningsbehov, individuelle valgprocesser og karriereforløb
 • Skal have viden om strukturelle og individuelle faktorer, der påvirker karrierevalg- og udvikling
 • Skal kunne forstå og reflektere over sammenhængen mellem vejledningsfaglige problemstillinger, individets vejledningsbehov og valg af vejledningsmetoder og strategier
 • Skal kunne anvende teorier og metoder om karrierevalg- og valgprocesser i forhold til forskellige vejledningsbehov
 • Skal kunne beskrive og vurdere forskellige teorier og metoders potentiale i forhold til at understøtte uddannelses- og karrierevalg
 • Skal kunne formidle vejledningsfaglige overvejelser, der knytter sig til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af vejledning, der understøtter karrierevalg- og valgprocesser
 • Skal kunne håndtere og perspektivere vejledningsmetoder og strategier, der relaterer sig til forskellige målgrupper og vejledningsbehov
 • Skal selvstændigt kunne indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige samarbejder om udviklings- og dokumentationsarbejde i forhold til uddannelses- og karrierevalg
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til karrierevalg og valgprocesser

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Studievalgscentre
 • uddannelsessektoren
 • offentlige og private virksomheder
 • fagbevægelsen
 • A-kasser, i jobcentre
 • inden for folkeoplysning
 • i arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • i kommuner
 • forsvaret
 • kriminalforsorgen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0558285

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0790743

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0817215

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35