Gå til indhold

Undervisning og læring

Få færdigheder til at kunne tilrettelægge, observere, analysere og evaluere undervisningspraksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du indsigt i teorier om læring og om ledelse af læringsaktiviteter, og du får udviklet din evne til at reflektere over unges og voksnes læreprocesser i det erhvervspædagogiske felt.

Du lærer at:

 • håndtere forskellige læringsteoretiske tilgange
 • udvikle din evne til at reflektere over forskellige tilganges betydning for din undervisning

Det faglige indhold

På modulet arbejder vi med:

 • undervisnings- og læringsteori med et særligt fokus på erhvervspædagogik
 • didaktiske, pædagogiske og organisatoriske forhold med væsentlig betydning for tilrettelæggelse af læring og undervisning for elever og deltagere på de erhvervsrettede uddannelser

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt med 8 undervisningsgange med hver deres tema. Modulet indledes med en introduktionsdag, hvor du introduceres til diplomuddannelsen og til det første modul. På modulet kommer du til at arbejde med temaer som:

 • Hvad er læring?
 • Læringens indhold
 • Læringens drivkraft
 • Læringens samspil
 • Barrierer mod læring
 • Transfer

Modulet udbydes som heltids- eller deltidsmodul, hvor der er fremmødeundervisning spredt ud over perioden.

Modulet udbydes desuden som flex, hvor hele modulet er tilrettelagt som onlineforløb, hvor du selv arbejder med temaerne på modulet.

Ud over undervisning er forberedelse såsom studiegrupper, læsning, opgaveskrivning o. lign. en betydelig del af modulet.

Hvem deltager?

Modulet er målrettet undervisere på erhvervsrettede uddannelser, såsom erhvervsskoler, FGU-skoler, erhvervsakademier mv.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Undervisning og læring - Heltid

Start- og slutdato

22.01.24 - 06.03.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

11.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582406

Undervisning og læring - Flex

Start- og slutdato

22.01.24 - 08.05.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

11.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582408

Undervisning og læring - Deltid

Start- og slutdato

05.02.24 - 08.05.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

11.200 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0582407

Efterår 2024

Undervisning og læring - Heltid

Start- og slutdato

26.08.24 - 09.10.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

11.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585250

Undervisning og læring - Flex

Start- og slutdato

28.08.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

11.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585254

Undervisning og læring

Start- og slutdato

28.08.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18. 2200 København N

Nummer

0617619

Undervisning og læring - Deltid

Start- og slutdato

02.09.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

11.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0585252

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00