Gå til indhold

Teorier og modeller for gruppemetoder

Få styrket dine kompetencer til at initiere og facilitere grupper og viden om fordelene og udfordringerne ved gruppemetoderne

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Arbejder du allerede med eller ønsker du at oprette grupper til fx børn, unge, voksne eller pårørende i udsatte positioner eller ramt af traumer eller sorg? Så kan en gruppe være den rette løsning. På dette modul opnår du kompetencer til at facilitere sådanne grupper.

Det får du ud af modulet

På forløbet arbejder vi med en generel forståelse af gruppedynamikker, og du vil blive præsenteret for forskellige teoretiske retninger bag gruppemetoderne.

Du oparbejder kompetencer til at udvikle, planlægge, koordinere og lede grupper, da forløbet indeholder praksistræning med gruppeøvelser, og i høj grad vil arbejde med kritisk refleksion over egen praksis og supervision.

Det faglige indhold

På modulet vil vi blandt andet behandle følgende emner:

 • Hvornår og hvorfor det er relevant at oprette grupper
 • Visitation og matchning ift. dannelse af grupper
 • Terapeutiske versus socialfaglige grupper
 • Åbne og lukkede grupper
 • Ledelse/facilitering af grupper
 • At arbejde med ’det fælles tredje’ og gruppedynamikker
 • Forskellige teoretiske tilgange til samtalegrupper: Kognitive, narrative, traumebevidste, kreative/dialogiske og psykodynamiske/mentaliseringsbaserede
 • Personligt professionelt udviklingsarbejde
 • Konflikter og dilemmaer i arbejdet med samtalegrupper
 • Refleksioner over gruppelederrollen.

Målgruppe

Modulet henvender sig til en bred målgruppe, der kan have meget forskellige uddannelsesbaggrunde såsom socialrådgiver, pædagog, lærer, psykoterapeut, sygeplejerske eller ergoterapeut. Du behøver ikke at have beskæftiget dig med gruppemetoder tidligere. Det kan også være, at du er interesseret i at beskæftige dig med gruppemetoder som frivillig.

Praktiske oplysninger

Modulet består á cirka 8 undervisningsdage, vejledning og en afsluttende eksamen.

Undervisningen foregår på hverdage og i dagtimerne.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Teorier og modeller for gruppemetoder

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0623920

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17