Gå til indhold

Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Barnets lov forandrer flere grundlæggende aspekter i sagsbehandlingen. Bliv klædt på til at imødekomme Barnets lov og opnå fordybelse i din kerneopgave. Styrk din viden og dine kompetencer som myndighedssagsbehandler

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Du opnår større sikkerhed og bliver yderligere kvalificeret i din rolle som myndighedssagsbehandler for udsatte børn, unge og familier.

Forløbet kvalificerer din viden om et systematisk og lovmedholdeligt sagsforløb med afsæt i Barnets lovs nye sagsflow, procesregler og øget socialfaglig skøn.

Forløbet klæder dig på til at imødekomme det nye mindset, hvor barnet skal ses i sin egen ret både ift. rettigheder, inddragelse og vægtning af barnets stemme

Det faglige indhold på modulet

Systematisk sagsbehandling fra underretning til lukning af sagen bliver rammen og den røde tråd igennem modulet. Systematik i sagsbehandlingen forbinder de øvrige socialfaglige arbejdsopgaver og kompetencer, og understøtter dermed sammenhæng mellem de mange elementer i en børnesag.
Indhold på modulet:

 1. Baggrund og intentioner med Barnets lov
 2. Børns rettigheder
 3. Inddragelse af børn, unge, familie og netværk
 4. Systematik i børnesagens proces med fokus på socialfaglige skøn
 5. Skriftlighed i børnesager
 6. Barnet/den unges plan
 7. Socialfaglige metoder og redskaber
 8. Mødeledelse og facilitering

Om undervisningen

Underviserne der er tilknyttet modulet er erfarne, fagligt opdaterede og specialiserede inden for deres forskellige områder.

Hvem deltager

Modulet henvender sig til myndighedssagsbehandlere på børne- og ungeområdet.

Interesseret i samtalepraksis og inddragelse?

Implementering af Barnets lov betyder dels ændrede sagsflow, rettigheder, procesregler og øget social faglig skøn mv.

Modulet Systematisk sagsbehandling går i dybden med dette og omhandler også et fokus på inddragelse og samtaler i relation til sagsarbejdet. Hvis du vil fordybe dig endnu mere i samtalepraksis og inddragelse anbefaler vi, at du tager Børnerådgiverforløbet.

Den Sociale Diplomuddannelses opbygning

Modulet Systematisk sagsbehandling er en del af den sociale diplomuddannelse men er også en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt.
Hvis du ønsker at tage en hel diplomuddannelse, skal du gennemføre:

 • De retningsspecifikke moduler (20 ECTS)
 • De obligatoriske moduler (15 ECTS)
 • Valgfrit modul (10 ECTS, eller to små valgfrie moduler på hver 5 ECTS)
 • Afgangsprojektet (15 ECTS)

Alle moduler kan tages selvstændigt, hvis du ønsker opkvalificering inden for et bestemt afgrænset område.

Gratis pga. tilskud fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen giver tilskud til modulet, hvis du arbejder med udsatte børn og unge enten på myndighedsområdet eller som udfører i almene eller sociale tilbud.

Da der er et begrænset antal plader, bruger vi først-til-mølle princippet. Du vil modtage en mail fra studieservice, om hvorvidt du får tilskuddet.

Sådan søger du om tilskud

For at komme i betragtning til tilskuddet skal du – i forbindelse med din tilmelding til modulet – angive:

 • hvilken organisation, du er ansat i

Herefter skal du angive om, du er enten:

 • Myndighedsrådgiver/socialfaglig konsulent
 • Leverandør af sociale tilbud og indsatser
 • Medarbejder i almene tilbud

I tilmeldingen kan du angive Socialstyrelsens EAN-nummer, 5798000354838.

Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

For mere information kontakt Gunvor Gornitzka på gugo@kp.dk

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

16.12.24

Nummer

0948237

Ledighed

Ledige pladser

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, København N, 2200

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres snarest muligt.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Gunvor Gornitzka

Chefkonsulent

+45 51 38 05 13