Gå til indhold

Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling

Brænder du for det sociale arbejde og ønsker at forstå de teorier og tendenser, der former det sociale område i dag?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i socialt arbejde. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet giver dig en grundlæggende forståelse for betydningen af socialt arbejde og viden om de juridiske rammer samt de grundlæggende teorier, som præger socialt arbejde i dag. Du lærer at identificere forskellige perspektiver på en social problemstilling, og får kendskab til forskellige tilgange til socialt arbejde.

Fagligt fokus

Modulet har et praksisnært fokus og henvender sig primært til SOSU-assistenter, pædagogiske assistenter, HK’ere og lignende, der arbejder med borgere med handicap, demens, psykiske eller sociale problemer såvel som forebyggelse.

Modulet kan være relevant for dig, hvis du:

 • Arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde som sagsbehandler eller administrativ medarbejder
 • Arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i eksempelvis boligområder eller fritidsaktiviteter
 • Arbejder i det socialfaglige område
 • Arbejder i dag- eller døgntilbud

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om:

 • Betydningen af det sociale arbejde og de grundlæggende teorier og metoder, der påvirker nutidens sociale arbejde
 • De relevante juridiske rammer

Modulet har følgende indhold:

 • Det sociale arbejdes historie
 • Velfærdsstatens historie og teori om velfærdsstat og velfærdsmodeller
 • Socialpolitikkens historie og aktuelle tendenser
 • Grundintroduktion til teoretisk tænkning om konkrete sociale temaer
 • Psykologiske, psykiatriske og samfundsvidenskabelige teorier om udvalgte sociale problemer, årsagsforståelser og fremtrædelsesformer
 • Perspektiver på socialt arbejde og princippet om helhedssyn

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling

Start- og slutdato

19.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

08.08.23

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0507767

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00