Gå til indhold

Praktiklærer i grundskolen

Diplommodulet praktiklærer i grundskolen giver dig nuanceret viden om vejledning og voksnes læreprocesser og styrker din forståelse af professionel dømmekraft i relation til din og de lærerstuderendes praksis.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

I tilknytning til den integrerede praktik i læreruddannelsen skal de studerende tilegne sig kompetencer til at varetage opgaven som meduddanner, vejleder for og bedømmer af lærerstuderende i praktik.

Det får du ud af modulet

Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • understøtte de lærerstuderendes læreprocesser i den integrerede praktik i samarbejde med professionshøjskolen med henblik på, at de udvikler og opnår praktisk undervisningskompetence og lærer-professionalitet
 • indgå i et samarbejde med de lærerstuderende og professionshøjskolen om varetagelse af opgaver som undervisning, mødevirksomhed, skoleudvikling og skole-hjem-samarbejde.

Det faglige indhold på modulet

For at opnå disse kompetencer skal du:

 • have viden om professionel dømmekraft og indsigt i vidensformer i relation til egen professionsudøvelse
 • have viden om voksnes læreprocesser og vejledning af lærerstuderende
 • have indsigt i skolens uddannelseskultur, herunder skolen som uddannelsesorganisation i samspil med professionshøjskolen
 • have viden om lærerfaglighed i relation til samspillet mellem undervisningsfag og lærerens grundfaglighed.

Om undervisningen

Diplommodulet gennemføres som fysisk og virtuel undervisning med teoretiske oplæg og gruppearbejde. I undervisningen vil dialogen være i fokus, og tage afsæt i eksemplariske cases samt erfaringerne fra praksis.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til lærere i grundskolen, der skal have lærerstuderende i integreret praktik.

Den der har gennemført modulet kan anvende betegnelsen praktiklærer.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Praktiklærer i grundskolen

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0630805

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Christina Virklund

Lektor

+45 51 63 25 57