Gå til indhold

Patientologi – Dermatologisk praksis

Komplekse hudtilstande og symptomlindring hos mennesker med hudlidelse

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er til dig, der arbejder med mennesker med hudlidelser og deres pårørende, og som ønsker at styrke dine kompetencer og viden inden for komplekse hudtilstande og symptomlindring knyttet til komplekse tilstande i patientforløb for mennesker med hudlidelser.

På modulet Patientologi – Dermatologisk praksis arbejder du med den nyeste praksis-, udviklings- og forskningsbaserede viden om tilgange, teori og metoder ved komplekse hudtilstande, symptomlindring, mennesker med hudlidelsers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på hudsygdom.

Du får bl.a. viden om:

Hudens opbygning, immunologi, hudsygdomme, samt behandling og interventioner der er relevante ved forskellige hudsygdomme.

Fokus bliver også sygdoms- og behandlingsforløbs indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom og sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske, de pårørende og sundhedsvæsenet.

Udbytte

På modulet Patientologi – dermatologisk praksis udvikler og fremmer du dine kompetencer til at varetage behandling og symptomlindring knyttet til komplekse hudtilstande.

Du tilegner dig forskningsbaseret viden om og metoder til at indgå i og tage ansvar for samarbejdet med den syge, de pårørende og relevante samarbejdspartnere

Målgruppe

Modulet er for dig som arbejder professionelt i sundhedssektoren f.eks. sygeplejerske ansat på Sygehus eller almenpraksis eller specialpraksis.

Niveau

Modulet er på 10 ECTS-point og hører under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Patientologi – Dermatologisk praksis

Start- og slutdato

14.01.25 - 05.05.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0600414

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

14/1, 15/1, 28/1, 29/1, 26/2, 12/3, 27/3, 8/4, 9/4, 30/4, Aflevering af skriftligt arbejde: 5/5 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inge Helle Hansen

Lektor

+45 41 89 89 43