Gå til indhold

Miljøkemi og ressourceanvendelse

I dette modul vil der være fokus på miljøkemiske emner som vandkvalitet og klimaforandringer. Du vil blive introduceret til opstilling af klimamodeller, og hvordan de anvendes og deres begrænsninger samt hvordan formidlingen af miljøproblematikker kan håndteres

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

 • viden om betydning af miljøkemisk processers betydning for god vandkvalitet
 • beskrive udvalgte metoder til analyse af miljøfremmede stoffer i vandprøver
 • viden om masse- og energibalancer i forbindelse med klimaforandringer
 • viden om udvalgte klimamodeller
 • beskrive forskellige metoder til formidling af miljøteknologiske problemstillinger
 • foreslå metoder til analyse og rensning af vand
 • redegøre for miljøkemiske begreber indenfor vandmiljø og klima
 • vurdere udvalgte metoder til energi og ressource anvendelse og formidle betydningen af et valg til beskyttelse af miljøet
 • analysere samfundsaktuelle ressourceproblematikker og indflydelsen på den klimapolitisk dagsorden
 • indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om miljøkemiske problemstillinger indenfor vand og klimaområdet
 • identificere og analysere tilgængelige ressourcer; herunder rapporter, artikler m.m., der beskriver miljøproblematikker og kommunikere dette til samarbejdspartnere

Det faglige indhold

I modulet vil du få viden om naturlige mekanismer og menneskeskabte metoder til beskyttelse og rensning af grund- og overfladevand mod forurening. Du vil lære om udvalgte analysemetoder til undersøgelse af miljøpåvirkningen af vandkvalitet i grund- og overfladevand. Energibalancer og recirkulering af energi behandles i perspektiv til nuværende og alternative energikilder. Desuden vil der være oplæg om særlige indsatsområder i forhold til klimaet som eksempelvis fødevarespild eller skovrejsning

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen

Hvem deltager?

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Miljøkemi og ressourceanvendelse

Start- og slutdato

03.10.24 - 23.01.25

Tilmeldingsfrist

22.08.24

Nummer

0699869

Ledighed

Ledige pladser

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

3.10, 24.10, 14.11, 12.12, 9.09 eksamen: 23.01.2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62