Gå til indhold

Matematik

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for matematiklærere

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for matematiklærere

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for matematiklærere.

Kurser i matematik

Få en indføring i forskellige CAS-værktøjer, og hør om muligheder, udfordringer og krav. Få desuden bud på, hvordan CAS kan bruges til at skabe større forståelse for matematik, til at foretage undersøgelser og til at argumentere og diskutere matematik.

Målgruppe

Matematiklærere i 4.-10. klasse og matematikvejledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 01.08.24
Start- og slutdato
: 08.08.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 800 kr.

Du vil på kurset ‘Elever i matematikvanskeligheder’ stifte bekendtskab med udviklingen af talbegrebet og forståelse for taloperationer hos elever.

Fokus er på udvikling af talforståelse og -behandling. Desuden vil du på kurset lærer, hvordan elever udvikler fagsprog.

Målgruppe

Matematiklærere og faglige ressourcepersoner med interesse i matematik og matematikundervisning og læring i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 09.08.24
Start- og slutdato
: 09.09.24 – 05.11.24
Varighed: fem kursusdage
Pris: 11.577 kr. (9.262 kr. ekskl. moms)

Hvad er det vigtigste børn skal lære om naturlige tal og hvordan kan de lære det?

På kurset får du pædagogiske greb til at udvikle dialogiske interaktioner med børnene og derigennem stimulere deres matematiske opmærksomhed. Du får også ideer til at arbejde med naturlige tal gennem legende aktiviteter.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 24.03.25
Start- og slutdato
: 12.09.24 – 10.10.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 7.350 kr. (5.880 kr. ekskl. moms)

Elevers arbejde med problembehandling i matematik er svært at orkestrere.

På kurset lærer du, hvordan du kan praktisere en problemorienteret matematikundervisning centreret om elevers dialoger og løsningsmetoder.

Målgruppe

Matematiklærere på alle klassetrin. Deltag gerne i matematikteams.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 17.08.24
Start- og slutdato
: 17.09.24 – 01.10.24
Varighed: tre kursusdage
Pris: 7.350 kr. (5.880 kr. ekskl. moms)

Elever, som tidligt lærer at arbejde med forskellige tællestrategier og at tænke fleksibelt, får det langt lettere med tal og regning. Få indsigt og nye ideer til, hvordan du kan arbejde med fleksible tællestrategier inden for addition og subtraktion.

Målgruppe

Matematiklærere i 0.-3. klasse samt matematikvejledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 22.08.24
Start- og slutdato
: 19.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.400 kr.

Mange elever med ordblindhed er udfordrede i matematik, og gode færdigheder i matematik har, ligesom læsefærdigheder, stor betydning for deres liv efter skolen. Få viden og indsigt, som ruster dig til at støtte dine ordblinde elevers læring i matematik.

Målgruppe

Matematiklærere i 4.-10. klasse samt matematikvejledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 11.09.24
Start- og slutdato
: 09.10.24 – 20.11.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 1.400 kr.

“Hvad er chancen for, at …” kunne være et relevant spørgsmål fra en elev i børnehaveklassen. Hvordan griber du dette spørgsmål? Skal du give et svar, eller skal du i stedet stille et nyt spørgsmål? Med de gode spørgsmål bliver matematikken mere end tal.

Målgruppe

Undervisere i børnehaveklasse og deres matematikvejleder.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.10.24
Start- og slutdato
: 31.10.24 – 21.11.24
Varighed: to kursusdage
Pris: 1.700 kr.

”1/4 er større end 1/3, for 4 er jo større end 3.”

Ræsonnementet støder alle matematiklærere på, når eleverne arbejder med brøker. Vi ser på ræsonnementer og på, hvordan eleverne får udviklet talforståelsen inden for de rationale tal med fokus på brøker.

Målgruppe

Matematiklærere på mellemtrinnet og i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 11.10.24
Start- og slutdato
: 14.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.250 kr.

De mest interessante data er dem, eleverne selv indsamler. Drop skostørrelser og spørgeskemaer, og prøv at indsamle data med robotter fx ved lysmålinger eller afstandsberegninger. Få ideer til at præsentere og formidle data på nye og spændende måder.

Målgruppe

Matematiklærere i 5-10. klasse, matematikvejledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 15.10.24
Start- og slutdato
: 12.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 1.300 kr.

Arrangementer for matematiklærere

Undersøgende matematik er et centralt begreb i fagets læseplan. De læremidler, du finder på CFU’s hylder, giver også i højere grad anledning til at arbejde undersøgende i faget. Men hvordan gør du det konkret ude i dine klasser? Hvilke pointer og faldgruber skal du og din faggruppe være opmærksom på?

Vi tilbyder på dagen en bred vifte af workshops, som arbejder med begrebet, og tilbyder to hovedoplæg om hhv. læremidler i matematik og projektet BEAM.

Målgruppe

Matematiklærere, matematikvejledere og matematikkonsulenter.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.04.24
Start- og slutdato: 16.04.24
Varighed: én dag
Pris: 1.500 kr.

Vil du opdateres om seneste nyt inden for faget matematik?

På Matematiklærerens dag har du mulighed for at høre aktuelle og inspirerende oplæg, deltage i praksisnære workshops og dele erfaringer med gode kolleger. Program offentliggøres primo 2025.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 15.03.25
Start- og slutdato: 08.04.25
Varighed: én dag
Pris: 1.500 kr.

Lærer i skolen

Matematikvejleder

På diplomuddannelsen til matematikvejleder lærer du at vejlede ledere og kolleger om indhold, metoder og materialevalg i matematikundervisningen.

Bliv matematikvejleder

Matematikkurser på Bornholm

Er du interesseret i kurser og arrangementer i matematik på Bornholm?

Se matematikkurser i København

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Stine Duwander Serup

Lektor

+45 51 63 25 39

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.