Gå til indhold

Matematikkurser på Bornholm

Kurser og arrangementer for matematiklærere på Bornholm

Efteruddannelse, arrangementer og kurser for matematiklærere

Se alle relevante efteruddannelser, arrangementer og kurser for matematiklærere på Bornholm.

Matematikkurser og arrangementer

Vi vil bl.a. komme ind på:

  • Hvad testes der i?
  • Hvordan afvikles og rettes hhv. matematik med og uden hjælpemidler?
  • Ideer til, hvordan eleverne gøres klar til de skriftlige prøver.
  • Gennemgang af krav og formalia til tekstopgivelser til den mundtlige udtræksprøve.
  • Ideer til, hvordan der kan arbejdes hen mod den mundtlige prøve.

 

Målgruppe

Undervisere i matematik i udskolingen samt lærerstuderende, der har/får matematik som undervisningsfag.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 27.08.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr.

At reflektere er ofte et af kravene til den skriftlige prøve, og perspektivering er et krav ved de mundtlige prøver i dansk.

Samtidig er det også en af vejene til gode oplevelser med tekster på tværs af danskfagets forskellige tekstkategorier. Det bliver desværre ofte en lidt hurtig og overfladisk del af samtalen og teksten, når eleverne ikke har de fornødne værktøjer til refleksion og perspektivering.

Kan vi gøre noget for at ændre det og dermed kvalificere både oplevelsen og fordybelsen? Ja, det er faktisk muligt!

På kurset arbejder vi med forskellige veje til at gøre perspektiveringsarbejdet og dermed elevernes refleksion sjov, anderledes, vigtig og givende.

Du får nogle danskfaglige forløb, hvor perspektivering og refleksion er en ledetråd gennem undersøgelses- og analysearbejdet, og du møder konkrete måder at angribe udfordringen på ud fra danskfagets tilgange og fagbegreber.

Målgruppe

Undervisere i dansk i 6.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 02.12.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Netværksmøderne er et forum for erfaringsudveksling, faglig sparring og videndeling.

På møderne bliver deltagerne opdateret inden for ny viden og forskning på matematikområdet. Deltagerne har også mulighed for at drøfte forskellige faglige problemstillinger i forhold til faget matematik.

Der vil være kortere oplæg fra instruktør og deltagere om relevante temaer.

Målgruppe

Personale, der arbejder med matematikvejledning i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 03.09.24 – 13.05.25
Varighed: fire kursusdage
Pris: 2.380 kr. (inkluderet i abonnement)

Kurset vil både indeholde introduktion til, hvordan det sproglige har betydning for elevernes deltagelsesmuligheder i matematik – og hvilke sproglige barrierer, der kan opstå.

Samtidig introduceres du for konkrete ideer til, hvordan du kan understøtte den sproglige dimension i matematikundervisningen.

Målgruppe

Undervisere i matematik i grundskolen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 16.09.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Med udgangspunkt i to matematikforløb Nisse Pjok og Dyreparken vil man blive præsenteret for aktiviteter og opgaver, der har en mere undersøgende karakter.

Forløbene er anvendt i indskolingen, på mellemtrin samt ved holdundervisning for elever i vanskeligheder i matematik.

Der vil blive lejlighed til at afprøve en række af aktiviteterne samt diskutere dem som muligheder for bedre inddragelse.

Målgruppe

Undervisere i matematik i indskoling og på mellemtrin.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 04.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

Diskussionen om, hvor godt eleverne klarer sig i omgang med de rationale tal bølger i den offentlige debat efter den seneste PISA-rapport.

På kurset vil vi derfor se på, hvor vanskelighederne kan være og undersøge, hvad vi kan gøre, samt hvor langt vi skal gå.

Der vil blive lejlighed til at afprøve en række materialer, aktiviteter og opgaver målrettet mellemtrin og udskoling samt få en eftertanke til en mulig bedre læring i dette stofområde.

Målgruppe

Undervisere i matematik på mellemtrinnet og i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 05.11.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

GeoGebra giver muligheden for at få flere matematiske repræsentationer i spil. Disse repræsentationer skal bruges i en dynamisk og undersøgende sammenhæng således eleverne får mulighed for afprøve, se og forstå sammenhænge som vil være svært at gennemføre uden GeoGebra.

Vi skal lave ”repræsentations-filer” I kan bruge direkte i undervisningen eller som I kan vælge at udvikle videre på sammen med eleverne.

Algebra og CAS hænger sammen. Vi skal kigge på hvordan vi får brugt GeoGebras CAS-værktøj i nogle gode faglige/didaktiske sammenhænge både i den daglige undervisning og til en kommende prøve fp9 og fp10.

Målgruppe

Undervisere i matematik 6.-10. klasse, der bruger PC i undervisningen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 02.12.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 795 kr. (inkluderet i abonnement)

De mest interessante data er dem, eleverne selv indsamler.

Drop skostørrelser og spørgeskemaer og prøv at indsamle data med robotter fx ved lysmålinger eller afstandsberegninger.

Få ideer til at præsentere og formidle data på nye og spændende måder.

Målgruppe

Undervisere i matematik i 5.-10. klasse.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 13.01.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Matematik er overalt omkring os, men bliver først til matematik, når vi har opmærksomheden rettet mod det matematiske i aktiviteten eller situationen.

På kurset sætter vi fokus på matematikken omkring os, og hvordan vi kan inddrage den i undervisningen. Få viden om teori og forskning om, hvorfor det er vigtigt tidligt at skærpe børnenes matematiske opmærksomhed og få gode ideer til, hvordan vi kan inddrage matematikken omkring os. Som deltager vil du være aktiv gennem arbejdet med spil og konkrete materialer, som kan bruges i din daglige undervisning.

Vi vil i fællesskab reflektere over vores undervisningspraksis, og hvordan vi kan få endnu mere af hverdagen ind i vores undervisning.

Målgruppe

Undervisere i matematik i 0.-5. klasse samt matematikvejledere.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 31.03.25
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr.

Det er ikke matematiklæreren, der skal rette elevernes skriftlige prøve i matematik fp9, men derimod den statsligt beskikkede censor.

Du har derfor ikke på samme måde mulighed for at følge med i, hvordan udviklingen i prøverne er – og hvad eleverne generelt har svært ved.

Målgruppe

Undervisere i matematik i udskolingen.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist: 03.07.24
Start- og slutdato
: 26.05.24
Varighed: én kursusdag
Pris: 595 kr. (inkluderet i abonnement)

Lærer i skolen

Matematikvejleder

På diplomuddannelsen til matematikvejleder lærer du at vejlede ledere og kolleger om indhold, metoder og materialevalg i matematikundervisningen.

Bliv matematikvejleder

Matematikkurser i København

Er du interesseret i kurser og arrangementer i matematik i København og omegn?

Se matematikkurser i København

Praktiske oplysninger

Din arbejdsgiver kan være tilmeldt vores abonnementsordning.

Hvis du og din arbejdsplads er omfattet af vores abonnement, skal du ikke betale kursusafgift, hvis kurset er mærket med “(inkluderet i abonnement)” i prisfeltet.

Ansatte på alle folkeskoler inkl. SFO-ansatte, Heldagsskolen, Kildebakken, Bornholms Ungdomsskole samt de fleste fri- og privatskoler, PPR og Bornholms Efterskole er tilmeldt ordningen.

Dag- og døgninstitutioner, ungdoms- og voksenuddannelser og andre skal betale det angivne gebyr. Til de kurser, der ikke er under abonnement, skal alle betale gebyret.

Tilmelding sker som normalt.

Alle kurser, der afholdes af CFU Bornholm, er inklusiv forplejning.

Kurserne afholdes af CFU Bornholm på Campus Bornholm, Minervavej 1, 3700 Rønne – med mindre andet er oplyst i kursusopslaget.

P-pladsen ved Minervavej 1 er forbeholdt personer med parkeringstilladelse.

Det er desværre ikke muligt at udstede parkeringstilladelse til kursister.

Vi henviser til p-pladsen ved Rønne Idrætshal.

Cykler kan enten parkeres i cykelkælderen eller i cykelparkeringen ved cykelstien.

Kontakt

Har du spørgsmål om vores kurser, moduler, konferencer og forløb for lærere, pædagoger og ledere i skolen?

Hvis du har generelle spørgsmål om adgangskrav, tilmelding eller optagelse på vores efteruddannelser og arrangementer – eller hvis du er i tvivl om, hvem du skal kontakte – kan du kontakte:

Studieservice

Videreuddannelse

+45 72 48 75 40

Se telefontider.

Hvis du vil høre mere om et specifikt forløb, skal du skrive eller ringe til kontaktpersonen under ‘Kontakt’ på siden for det enkelte kursus, modul eller konference.