Gå til indhold

Information om covid-19

Kollegial vejledning

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen vejledning og supervisionden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Beskrivelse

Modulet er for dig, der arbejder med at skabe udvikling og forandringsprocesser.
Der vil bl.a. være fokus på at kunne håndtere de forskellige roller og positioner du indgår i, både som intern og ekstern facilitator af vejledningsprocesser og kompetenceudvikling. Du vil få konkrete redskaber til at arbejde med procesledelse i konfliktsituationer.
Vi vil arbejde med konsultative færdigheder, som du kan anvende i praksis, både i forhold til dine interviewfærdigheder, design af processer samt håndtering af udviklingsaktiviteter og arbejde med fortællingens kraft i det kollegiale samarbejde.

Læringsmål

Den studerende kan

 • tilrettelægge, analysere, lede og aktivt deltage læringsorienteret i kollegiale vejledningsforløb
 • gennem vejledningsprocesser indgå i samarbejder om udvikling af en lærings- og udviklingsorienteret, refleksiv fagkultur
 • reflektere over og håndtere etiske dilemmaer i kollegiale vejledningsforløb
 • indsigt i læring i praksis samt organisations- og fagkulturens betydning for læreprocesser
 • reflektere over muligheder for gennem vejledning at forandre faglig praksis og fagpersonlige forholdemåder
 • anvende vejledningsteorier og -metoder relateret til kollegial vejledning
 • identificere de videnskabsteoretiske og metodiske positioner, der ligger til grund for valgte/givne vejledningsteorier og -metoder
 • analysere og evaluere socialpsykologiske positioner og gruppedynamiske processer i relation til vejledning

Målgruppe

Lærere, pædagoger, ledere, vejledere og koordinatorer.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Kollegial vejledning

Start- og slutdato

01.02.22 - 30.06.22

Tilmeldingsfrist

15.11.21

Pris

Annonceres senere

Hvor

København

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35