Gå til indhold

Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder

Bliv kvalificeret til at arbejde i og udvikle en kønsreflekteret pædagogisk praksis

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering er det målet, at du opnår kompetencer til at identificere og udvikle pædagogiske miljøer, der understøtter børn, unge og voksnes sociale identitetsdannelse og deltagelsesmuligheder i mangfoldige og komplekse fællesskaber med særlig fokus på køn, seksualitet og ligestilling.

Det får du ud af modulet:

 • Du får anledning til at undersøge og analysere din egen pædagogiske praksis med fokus på køn, seksualitet og kulturel mangfoldighed.
 • Du får mulighed for at drøfte praksisrelaterede dilemmaer og diskurser om køn, seksualitet og ligestilling og deres betydning for pædagogisk praksis.
 • Du får inspiration til at udvikle en kønsreflekteret pædagogisk praksis, der understøtter børns, unges og voksnes trivsel, udvikling og lige deltagelses- og handlemuligheder.
 • Du får indsigt i teori og metoder om individuelle, sociale, institutionelle og kulturelle faktorers strukturerende og reproducerende betydning for identitet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i mangfoldige fællesskaber.
 • Du opnår viden om forskellige videnskabelige paradigmer og perspektiver på kønsidentitet og diversitet.
 • Du får perspektiver på tværprofessionelt samarbejde med henblik på at styrke det pædagogiske arbejde, der modvirker kønsstereotyper, kønsdiskriminerende aktiviteter og holdninger.

Det faglige indhold

Modulet har fokus på pædagogisk praksis set gennem deltagernes viden og erfaringer og gennem såvel styringsredskaber, undersøgelser og teorier om:

 • biologiske, socialkonstruktivistiske og socialpsykologiske paradigmer
 • konventioner og lovgivning i forhold til lige deltagelsesmuligheder, forskelsbehandling og ligestilling.
 • magtkritik og diskursanalyse
 • queer- og normkritisk teori
 • kønsidentitet, deltagelsesmuligheder, fællesskabende udviklings – og læringsmiljøer, in- og eksklusionsprocesser i relation til køn og mangfoldighed
 • intersektionalitet og kategoriseringsprocesser

Hvem deltager?

Modulet er målrettet dagtilbuds- og fritidspædagoger, lærere, undervisere, konsulenter m.fl., der ønsker at udvikle kompetencer til at arbejde professionelt med køn og mangfoldighed i institutionelle sammenhænge.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0556250

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Efterår 2025

Kønsreflekteret pædagogik og lige deltagelsesmuligheder

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.11.25

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0618474

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Hvornår

Torsdag 9.00-12.30

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00