Gå til indhold

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Bliv rustet til at vejlede studerende i kliniske uddannelsesforløb.

Dette modul på 10 ECTS er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Nyhedsbrev

Om modulet

Dette modul retter sig særligt mod vejledere i professionsuddannelser, som varetager opgaver i forbindelse med studerendes kliniske uddannelsesforløb/praktik. Det er relevant for alle professionsbacheloruddannelser inden for det sundhedsfaglige område, og du kan gennemføre det på fuldtid såvel som deltid.

På modulet tager vi udgangspunkt i dine erfaringer og forudsætninger, så du kan udvikle dine kompetencer i forhold til netop de studerende, du møder på din arbejdsplads. Samtidig arbejder vi generelt med at styrke dine kompetencer som vejleder og underviser i kliniske forløb.

Det får du ud af modulet

 • Du får viden og forståelse for pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning, så du kan guide dine studerende sikkert gennem deres kliniske uddannelsesforløb
 • Du bliver i stand til at håndtere den kompleksitet, der knytter sig til klinisk undervisning og vejledning, så du føler dig tryg i dit fag og med din rådgivning til de studerende
 • Du får ret til betegnelsen klinisk vejleder

Det faglige indhold

 • Pædagogik og didaktik i relation til klinisk undervisning
 • Underviser- og vejlederprofessionalitet
 • Iagttagelse og vurdering af kliniske undervisnings- og læreprocesser
 • Læringsmiljø i klinisk undervisning
 • Vejledning og bedømmelse

Målgruppe

For dig, der skal være klinisk vejleder eller klinisk underviser.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig gruppeopgave, som skrives i studiegrupper, som er fastsat af KP.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Fuldtid - Hold 4

Start- og slutdato

13.05.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

01.04.24

Nummer

0618127

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Fuldtidsstudie

Efterår 2024

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Hold 5 - Fuldtid

Start- og slutdato

26.08.24 - 04.10.24

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Nummer

0508901

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Undervisning alle dage de første 4 uger, herefter opgaveskrivning, aflevering 04.10.2024

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Hold 6 - Fuldtid

Start- og slutdato

16.09.24 - 01.11.24

Tilmeldingsfrist

05.08.24

Nummer

0651360

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Undervisning alle dage de første 4 uger, herefter opgaveskrivning, aflevering 01.11.2024

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Hold 7 - Fuldtid

Start- og slutdato

21.10.24 - 29.11.24

Tilmeldingsfrist

09.09.24

Nummer

0651361

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Undervisning alle dage de første 4 uger, herefter opgaveskrivning, aflevering 29.11.2024

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - Hold 8 - Deltid

Start- og slutdato

08.11.24 - 08.03.25

Tilmeldingsfrist

27.09.24

Nummer

0651362

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.000 kr.

Hvor

Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

ECTS

10

Hvornår

fredage i uge 45-51 samt fredage i uge 1-9, samt torsdag den 6.2

Forår 2025

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - deltid og fuldtid - udbydes i København eller Hillerød - annonceres senere

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0449201

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.000 kr.

Hvor

Campus Nord i Hillerød og Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.10.24

Efterår 2025

Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser - deltid og fuldtid - udbydes i København eller Hillerød - annonceres senere

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.07.25

Nummer

0625728

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Campus Nord i Hillerød og Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.03.25

Øvrige tilbud til Kliniske vejledere

Karriere- og udviklingsveje – webinar

Vil du finde rundt i mulighederne for kompetenceudvikling for dig som Klinisk vejleder, så kom til gratis webinar den 2. maj kl. 14-15

Læs om webinaret her

Temadage

Moduler af interesse for kliniske vejledere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Jensen

Chefkonsulent

+45 51 63 27 72