Gå til indhold

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Bliv bedre til at give flersprogede børn, unge og voksne vejledning og undervisning, som støtter deres sproglige udvikling

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen dansk som andetsprogden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Søger du inspiration til at forstå og analysere flersprogede børn, unge og voksnes sprog? Bliv bedre til at give dem den vejledning og undervisning, som støtter deres sproglige udvikling.

Modulet udbydes i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, VIA University College og UCL Erhvervsakademi.

På modulet får du indsigt i det danske sprogs struktur og flersprogedes andetsprogsudvikling.

Du arbejder med:

 • At analysere intersprog i sammenhæng med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb både i forhold til hverdagssprog og skolesprog og eksempelvis inden for et specifikt emne
 • At træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om didaktisk planlægning og sprogpædagogisk arbejde på baggrund af sprogvurdering og intersprogsanalyse
 • At følge, støtte og vejlede flersprogede børn, unge og voksne i deres andetsprogsudvikling på baggrund af mundtlig og skriftlig evaluering
 • At forholde dig analytisk og reflekterende til konkrete sproglige evalueringsredskaber

Det faglige indhold

Når du har gennemført modulet, har du sikret dig en solid og kvalificeret tilgang til, at arbejde med intersprogsanalysen som et redskab til, at se sprog ud fra et udviklingsperspektiv.

Du bliver bedre til:

 • At analysere intersprog i sammenhæng med sproglige målsætninger og sprogdidaktiske forløb
 • At beskrive og analysere flersprogede børn, unge og voksnes mundtlige og skriftlige sprogudvikling ud fra et udviklingsperspektiv
 • At begrunde og træffe beslutninger om didaktisk planlægning og sprogpædagogisk arbejde på baggrund af intersprogsanalyse
 • At forholde dig fagligt til forskellige sprogvurderings- og evalueringsmaterialer

Hvem deltager?

Modulet er målrettet lærere, undervisere, pædagoger, konsulenter og andre, der arbejder med flersprogede børn, unge og voksnes sprogudvikling.

Om undervisningen

Undervisningen består af fire fælles seminardage med oplæg, sparring, aktiviteter, drøftelser, refleksioner og vejledning. Mellem seminardagene vil der være fælles onlinemøder; opgaver, der skal løses alene og i studiegrupper og forberedelse i form af litteraturlæsning.

Udover seminardagene vil der desuden være tre planlagte studiedage, hvor I tjekker ind online og arbejder selvstændigt i jeres lokale grupper.

Modulet tilrettelægges via læringsplatformen Itslearning, der sammen med modulets seminardage udgør rammen om modulet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555841

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

VIA / KP / UCL

ECTS

10

Hvornår

Torsdage 10.00-16.00. Seminardage: 5/9, 26/9, 24/10 og 21/11. Online studiedage: 12/9, 31/10 og 7/11

Efterår 2025

Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0623718

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

VIA / KP / UCL

ECTS

10

Hvornår

Torsdage 10.00-16.00. Seminardage: 28/8, 25/9, 23/10 og 20/11. Online studiedage: 11/9, 9/10 og 6/11

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Ginman

Lektor

+45 41 89 71 63