Gå til indhold

Grundlæggende digitale færdigheder

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Faget FVU-digital udbydes som et virksomhedsrettet FVU-fag, der retter sig mod voksne der har behov for at styrke deres basale digitale færdigheder i forbindelse med deres jobfunktion.
Som underviser på FVU-digital skal du således

 • have teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder i arbejds- og fritidslivet
 • have kendskab til persondatalovgivning, datasikkerhed og indsigt i digital dannelse og webetik
 • kunne afdække, analysere og vurdere digitale forudsætninger og færdigheder i forhold til deltagernes job og hverdagsbehov
 • kunne eksperimentere med og begrunde valg af digitale teknologier
 • kunne anvende teoretiske, faglige og digitale teknologiske begreber og koble dem til hverdagssprog

På modulet får du derfor kompetencer til at håndtere digitale programmer og styresystemer. Du får redskaber til at vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier og du lærer at håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation.

Uddannelsen til FVU-digitallærer består af to obligatoriske moduler, og vi anbefaler, at du tager modulerne i denne rækkefølge:

 • Modul 10: Grundlæggende digitale færdigheder
 • Modul 11: FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne.

Læringsmål

Den studerende

 • kan afdække, herunder analysere og vurdere, digitale forudsætninger og færdigheder i forhold til deltagernes job og hverdagsbehov
 • kan eksperimentere med – og begrunde valg af digitale teknologier herunder kompenserende IT-værktøjer
 • kan anvende teoretiske, faglige og digitale teknologiske begreber og koble dem til et hverdagssprog
 • har teoretisk og praktisk viden om digitale teknologier og deres anvendelsesmuligheder i arbejds- og fritidslivet
 • har viden om persondatalovgivning og datasikkerhed samt indsigt i digital dannelse og webetik
 • kan håndtere digitale programmer, styresystemer og former for hard- og software
 • kan vurdere og formidle problem- stillinger om digitale teknologier i forhold til en praksiskontekst
 • kan håndtere, organisere og strukturere data og datakommunikation

Målgruppe

Modulet retter sig mod dig, der ønsker at uddanne dig til FVU-digitallærer.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Grundlæggende digitale færdigheder

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0557276

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Onsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Vibeke Sønderberg Asmussen

Lektor

+45 41 89 71 25