Gå til indhold

Forandrings- og læreprocesser

På dette modul vil du opnå kompetencer til at arbejde med forandrings- og læringsprocesser hos patienter, borgere og uddannelsessøgende.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen sundhedsformidling og klinisk uddannelseden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er til dig, der ønsker at få indsigt i dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser, som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag. På modulet vil du arbejde med forskellige læringsprocesser og vidensformer, og forholdt mellem teoretisk og praktisk handlekompetence.

Modulet er obligatorisk inden for uddannelsesretningen Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Det får du ud af modulet

 • Viden om dynamikken og kompleksiteten i de forandrings- og læreprocesser som patienter, borgere og uddannelsessøgende gennemlever i forbindelse med pædagogiske tiltag inden for både sundhedsformidling og klinisk uddannelse og sundhedsfremme og forebyggelse
 • Viden om samfundsmæssige og sociale forudsætninger samt psykologiske dynamikker, der er drivkraften i eller blokeringen for det enkelte menneskes læring og forandring
 • Viden om og indsigt i forskellige læreprocesser og videnformer – samt forholdet mellem teoretisk og praktisk handlekompetence

Det faglige indhold

 • Med udgangspunkt i pædagogiske tiltag indenfor sundhedsformidling, forebyggelse, sundhedsfremme og klinisk uddannelse:
 • Gennemgang af forskellige teorier om læring
 • Viden om de aspekter, der fremmer og hæmmer læring
 • De forskellige former for viden, herunder tavs viden og erfaringsviden
 • Indsigt i de psykologiske aspekter i forbindelse medlæring og forandring
 • Indsigt i de samfundsmæssige forudsætninger for læring og forandring

Målgruppe

Diplommodul til dig der er sygeplejersker, jordemoder, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, radiograf, ernæringsfaglig, pædagog eller tandplejer.

Praktisk information

Modulet tilrettelægges som deltidsstudie med en ugentlig undervisningsdag. Det afsluttes med en skriftlig opgave, hvortil der tilbydes vejledning.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Forandrings- og læreprocesser

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0707531

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N.

ECTS

10

Hvornår

Start og slutdato samt undervisningsdage opdateres senest oktober 2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Maria Soo Hee Moll Cronwald

Adjunkt

+45 51 38 06 18