Gå til indhold

Eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i palliativ praksis

Er du interesseret i den nyeste viden om uhelbredeligt syge og døendes forståelse af og reaktioner på deres livssituation? Vil du vide mere om de aspekter ved livet, som får en særlig betydning ved alvorlig sygdom og livets afslutning? Så er dette modul noget for dig.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Dette modul har fokus på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer, samspil og kommunikation med mennesker og deres pårørende i palliative forløb.

Modulet sigter på at udvikle og fremme dine kompetencer til at indgå i mellemmenneskelige relationer med syge og pårørende og påtage sig ansvar for at udvikle palliativ praksis i samarbejde med andre.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer ud fra den nyeste viden at mestre og anvende metoder og redskaber, der understøtter et fokus på eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i samtaler med den syge og pårørende
 • Du lærer at vurdere komplekse praksisnære og teoretiske problemstillinger i mellemmenneskelige relationer
 • Du styrker din evne til at fagligt at begrunde og træffe beslutninger og dermed håndtere komplekse situationer
 • Du lærer at formidle problemstillinger og løsningsforslag, som relaterer sig til mellemmenneskelige relationer, til samarbejdspartnere

Det faglige indhold

 • Perspektiver på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer
 • Kulturelle og samfundsmæssige vilkår og forståelser af sygdom, lidelse, død og tab
 • Tilgange, teorier og metoder af betydning for mellemmenneskelige relationer
 • Kommunikation og samtaler i palliative forløb
 • Arbejdsmiljøaspekter ved psykisk krævende arbejde
 • Forskningsbaseret viden om og metoder til at reflektere over egen praksis

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i palliativ praksis

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0630408

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025, datoer forventes oktober 2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Berit Engström

Lektor

+45 41 89 71 32