Gå til indhold

Bioorganisk kemi

På dette modul lærer du bl.a. at anvende den grundlæggende biokemiske viden til udvikling af egen praksis.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Som studerende på modulet lærer du at:

 • kunne beskrive opbygningen af de almindeligst forekommende biomolekyler: aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, lipider og nucleinsyrer.
 • kunne redegøre for den biologiske funktion af forskellige biomolekyler.
 • kunne redegøre for betydningen af pKa og pI for aminosyrer.
 • kende og kunne beskrive glykosidbindinger og peptidbindinger.
 • kunne beskrive opbygningen af et triglycerid, herunder kunne redegøre for begreberne mættede/umættede fedtstoffer.
 • kunne redegøre for begreberne primær, sekundær, tertiær og kvaternær struktur af proteiner.
 • kunne redegøre for proteinsyntesen.
 • kunne beskrive den generelle opbygning og virkemåde for et enzym, herunder kunne redegøre for Michelis-Menten ligningen.
 • kunne forstå begreberne stereokemi, herunder D- og L-former.
 • kunne redegøre for begreberne Fisher, Haworth og mutorotation (+/-) samt α/β-former.
 • kunne redegøre for udvalgte metabolismer.
 • kunne forstå baggrunden for beregning af energiomsætninger i levende celler.
 • opnå viden om den videnskabteoretiske baggrund for det bioteknologiske fagområde.

Det faglige indhold

 • Introduktion: Carbonatomets bindingsforhold , Vands kemiske egenskaber, Biokemiske stofgrupper.
 • Opbygning: Opbygning/nomenklatur, Stereokemi, Notation, Polymere former, Biologisk funktion.
 • Nukleinsyrer: Opbygning via nukleotider og disses kemiske egenskaber, Struktur, Protein associering, Biologisk funktion.
 • Proteiner: Opbygning via aminosyrer og disses kemiske egenskaber, Rumlig struktur, Biologisk funktion, Enzymers inddeling, virkningsmekanisme samt regulering.
 • Lipider: Struktur/nomenklatur, Kemiske egenskaber af simple og komplekse lipider, Biologiske funktioner.
 • Metabolisme: Basal termodynamik, Ana- og kataboliske processer, Energi regnskab, Kulhydrater, Struktur/nomenklatur, Isomeriforhold (D,L,a, ß), Mono-og polysaccharider, Biologiske funktioner.

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere.

Eksamen

Modulet afsluttes med en intern skriftlig prøve.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Bioorganisk kemi

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0625711

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62