Gå til indhold

Almen kemi (fysisk kemi)

På dette modul får du kendskab til fundamentale principper i det fysisk kemiske fagområde.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du lærer at stille modeller op for hvor hurtigt reaktioner forløber og får kendskab til de forskellige energiformer, der anvendes af til at forudsige spontane reaktionsretninger. Du lærer principperne bag omdannelse af kemisk energi til elektrisk energi og fra elektrisk energi til kemisk energi samt viden om udvalgte parametre der karakteriserer gas-væske blandinger.

Det får du ud af modulet

 • viden om centrale forhold med betydning for fysisk-kemiske reaktioner
 • kan reflektere over, hvordan fysisk kemi anvendes til problemløsning indenfor bio- og procesteknologi
 • kan identificere og beregne relevante parametre og variable indenfor reaktionskinetik, termodynamik, aktivitet og elektrokemi
 • kan anvende og vurdere relevante teoretiske modeller til forudsigelse og forklaring af eksperimentelle datasæt
 • formidling af fysisk-kemiske problemstillinger til samarbejdspartnere
 • udvælge og begrunde fysisk-kemiske løsningsmodeller ved praksisnære problemstillinger

Det faglige indhold

Grundlæggende begreber indenfor fysisk-kemisk basisviden:

 • reaktionstyper, reaktionsorden, reaktionshastighed, integrerede hastighedslove, aktiveringsenergi, Arrhenius udtryk, halveringstid, katalyse
 • enthalpi, entropi, Gibb´s fri energi, Syntesers aktiveringsenergier, exotherm/endotherm reaktioner, varmeudveksling
 • ideale og reale gasblandinger, aktivitetskoefficienter, partialtryk, vandaktivitet, Mollière diagrammer
 • elektroder, elektrokemisk celle, cellepotential, standardpotential, cellediagram, Nernst´ ligning, reference elektroder, måleelektroder

Målgruppe

Laboranter, teknikere, procesteknologer eller bioanalytikere

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig eksamen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Almen kemi (fysisk kemi)

Start- og slutdato

20.02.24 - 11.06.24

Tilmeldingsfrist

09.12.23

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0510397

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Charlotte Yttesen

Lektor

+45 51 38 03 62