Gå til indhold

Afgangsprojekt – Socialt arbejde

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt. Her skal du skal demonstrere, at du har opnået faglig relevant inden for socialt arbejde, og at du kan anvende den viden på en udvalgt problematik – gerne fra egen praksis. Du vil få mulighed for vejledning i dit afgangsprojekt.

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i socialt arbejde. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Hvad skal du vise med afgangsprojektet?

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt er, at du kvalificerer dig til at søge, tilegne sig, analysere og formidle viden om sociale problemer og socialt arbejde. Afgangsprojektet bygger ovenpå uddannelsens øvrige moduler og uddyber med projektopgaveskrivning, professionel kompetenceudvikling og videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver.

Fagligt fokus

Viden
Du skal opnå følgende:

 • Udviklingsbaseret viden om det valgte faglige emne, herunder om praksis og central anvendt teori og metode
 • Forståelse for praksis og central anvendt teori og metode inden for det valgte emneområde
 • Viden om det problemorienterede studie af en problemstilling fra praksis, herunder viden om problemformulering, metodevalg og analyse.

Færdigheder
Du skal være i stand til at:

 • Kunne anvende centrale metoder og redskaber i et problemorienteret studie
 • Kunne analyse og vurdere praksisnære problemstillinger og opstille, argumentere og vælge løsningsmuligheder
 • Kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til kolleger/samarbejdspartnere/brugere.

Kompetencer
Du skal kunne:

 • Demonstrere indsigt i den valgte problemstilling
 • Reflektere over valg af undersøgelses- og analysemetode.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Afgangsprojekt Socialt arbejde

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

21.12.23

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0510349

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Annemette Matthiessen

Lektor

+45 51 63 26 28