Gå til indhold

Afgangsprojekt PD i Projektledelse og organisationsudvikling

Dette modul på 15 ECTS er en del af uddannelsesretningen projektledelse og organisationsudviklingden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om afgangsprojektet

Dette modul er for dig, som gerne vil afslutte din PD uddannelse i Projektledelse og organisationsudvikling og kunne lede, analysere, planlægge, gennemføre og evaluere projekter og udviklingsarbejder i egen praksis med flere perspektiver og skal kunne arbejde konsultativt med udviklingsprojekter.

Læringsmål

Formål:

Afgangsprojektet afslutter den pædagogiske diplomuddannelse. Modulet skal give den studerende mulighed for at anvende de kompetencer, der er opnået gennem uddannelsesforløbet, i en sammenhængende præstation, der dokumenterer at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

Kompetencemål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • håndtere komplekse problemstillinger i pædagogisk praksis
 • udvikle pædagogisk praksis på egen hånd og i samarbejde med andre på grundlag af systematiske metoder og pædagogisk videnskab
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogiske tiltag og løsninger
 • udvikle egen praksis inden for rammerne af professionens etik.

Viden:

Den studerende skal

 • have indsigt i sammenhænge mellem viden, metode og praksis indenfor den pædagogiske profession og det pågældende pædagogiske fagområde
 • have indsigt i problemstillinger knyttet til at udvikle pædagogisk praksis med anvendelse af pædagogisk viden og teori, systematiske metoder og professionens etik
 • have forståelse af sammenhænge, dilemmaer og etiske problemstillinger i relation til pædagogisk praksis.

Færdigheder:

Den studerende skal

 • kunne anvende metoder og pædagogisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske pædagogiske problemstillinger
 • kunne vurdere pædagogisk praksis på grundlag af pædagogisk viden og professionens etik
 • kunne formidle og begrunde tiltag til udvikling af pædagogisk praksis til samarbejdspartnere og brugere.

Målgruppe

Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i den pædagogiske diplomuddannelse. Du formulerer et emne med tilknytning til de obligatoriske moduler og de tre faglige moduler, som du har gennemført og bestået.

Tid

Afgangsprojektet består primært af selvstændigt arbejde, støttet af individuelt aftalt vejledning. Desuden tilbydes fælles aktiviteter i form af kurser og seminarer. Datoer og indhold for disse annonceres under studiestøttende aktiviteter.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Afgangsmodul - Projektledelse og organisationsudvikling

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0510105

Pris

13.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

15

Efterår 2024

Afgangsmodul - Projektledelse og organisationsudvikling

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0557287

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Afgangsmodul - Projektledelse og organisationsudvikling

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0558268

Pris

14.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

15

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42