Gå til indhold

Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning

Lær at afklare skriftsprogsvanskeligheder hos børn og unge. Få viden om læse- og skriveprocesser, test og pædagogiske indsatser

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen undervisning og vejledning for unge og voksneden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Gennem modulet får den studerende redskaber til at afdække:

 • skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne
 • viden om dansk skriftsprogs indretning, bl.a. områderne fonetik og fonologi, morfologi, ortografi og syntaks
 • opdateret forskningsbaseret viden om delfærdigheder i læsning, stavning og skrivning
 • læse- stave og skriveudvikling
 • skriftsprogsvanskeligheder
 • lovgrundlag for eksisterende undervisningstilbud.

FVU-matematiklærer, FVU-dansklærer, Ordblindelærer, Læsevejleder for ungdomsuddannelserne, FVU-engelsklærer, FVU-digitallærer og FVU-startlærer er særligt sammensatte uddannelser, som består af moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse i “Undervisning og vejledning for unge og voksne”.

Hvis du vil arbejde med ét af de nævnte områder, skal du derfor vælge den korrekte modulsammensætning for at opnå de rette kompetencer. Se beskrivelse under de tilhørende moduler.

Modul 3 tages typisk i kombination med modul 4: FVU-dansk, modul 5: Ordblindeundervisning for voksne eller modul 6: læsevejledning i ungdomsuddannelserne.

Læringsmål

Den studerende

 • kan afdække, herunder analysere og vurdere, relevante skriftsproglige forudsætninger og færdigheder hos unge og voksne
 • kan vurdere materialer og vejledning til afdækning af skriftsprogsvanskeligheder i praksis på baggrund af forskellige formål og kvalitetskriterier
 • kan formidle afdækningsresultater og -konklusioner til unge og voksne samt til relevante samarbejdspartnere eller nøglepersoner
 • har relevant viden om dansk tale- og skriftsprog, herunder områderne fonetik og fonologi, morfologi, ortografi, syntaks, semantik, pragmatik samt tekstopbygning og sammenhæng
 • har opdateret forskningsbaseret viden om delfærdigheder i læsning, stavning og skrivning, samt om læse-, stave- og skriveudvikling
 • har opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsvanskeligheder, herunder om årsager og forskellige fremtrædelsesformer
 • har viden om lovgrundlaget for eksisterende tilbud om afdækning, undervisning og vejledning af unge og voksne med utilstrækkelige færdigheder i læsning, stavning og skrivning.

Målgruppe

Undervisere, vejledere og andre, der ønsker at arbejde med undersøgelse og udvikling af unge og voksnes færdigheder inden for områderne læsning, stavning og skriftlig fremstilling på en af de sammensatte uddannelser.

En del af modulet har særligt fokus på sproglig analyse og vurdering. Har man ingen forhåndsviden om dansk sprog, må man være forberedt på og have lyst til at yde en væsentlig arbejdsindsats for at komme på højde med de sproglige analysemetoder og den tilhørende fagterminologi.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Afdækning af skriftsprogs-vanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555849

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Afdækning af skriftsprogs-vanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0627513

Ledighed

Ledige pladser

Pris

16.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Afdækning af skriftsprogs-vanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0817220

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Trine Gandil

Lektor

+45 41 89 72 01