Gå til indhold

Information om covid-19

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema til enkeltfag hos Læreruddannelsen Campus Carlsberg

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. enkeltfag kan du sende en mail til Enkeltfag-lu@kp.dk

Sprogkrav

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på meritlæreruddannelsen eller enkeltfagsstudiet, gælder følgende sprogkrav til dine danskkundskaber:

Kravene skal være bestået inden studiestart.

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen og søger om optagelse på en uddannelse i KP, gælder følgende sprogkrav, som skal være bestået inden studiestart, til dine danskkundskaber:

Du skal have bestået enten

  • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3, alle 4 delelementer)
  • HF-enkeltfag Dansk som andetsprog på A-niveau eller
  • HF-enkeltfag Dansk på A-niveau.
  • Dokumentere, at du har dansk på et tilsvarende niveau, fx via en individuel kompetencevurdering i dansk A på et VUC-center.
  • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) fra Pædagoguddannelsen KP, hvis du søger optagelse på Pædagoguddannelsen KP
    Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) fra Læreruddannelsen KP, hvis du søger optagelse på Læreruddannelsen KP.
Nordisk adgangsgivende eksamen

Er du nordisk statsborger og har bestået en nordisk adgangsgivende gymnasial eksamen, så er du ikke omfattet af kravet til danskkundskaber. Du er alene omfattet af modersmålskrav i den gymnasiale eksamen, det vil sige, at du skal have bestået dit modersmål som fag på højeste niveau i den gymnasiale eksamen.

Færøske studenter opfylder med faget Færøsk A det specifikke adgangskrav Dansk A.

Derudover skal du opfylde de almindelige adgangskrav til uddannelsen.

Studieprøven

Studieprøven består af fire dele: læseforståelse, lytteforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

På Tegnsprogstolkeuddannelsen er der krav om, at du minimum skal have karakteren 7 (7-trinsskalaen) i alle prøvens fire dele.
På de øvrige uddannelser i UCC er kravet, at du har bestået alle fire dele med karakteren 02 (7-trinsskalaen).

Læs mere om studieprøven her.