Gå til indhold
Hvide kitler på et tøjstativ

Praksis- og Innovationshuset

Praksis- og Innovationshuset er et realistisk simulationsmiljø, hvor virksomheder kan udvikle, teste og validere ny velfærds- og sundhedsteknologi. Praksis-og Innovationshuset er etableret med støtte fra Industriens Fond.

Samarbejde

Praksis- og Innovationshuset giver din virksomhed mulighed for at samarbejde på tværs af uddannelse, forskning og erhvervsliv. Vi tilbyder et udviklingsmiljø med bred tværfaglig sparring i alle faser af produktudvikling.

Testmiljø for velfærdsteknologi

Praksis- og Innovationshuset byder på faciliteter, der kan simulere virkeligheden som den ser ud på hospitaler og i plejesektoren. Her kan studerende, forskere og erhvervsliv udvikle og træne eksempelvis sektorovergange, der følger borgerens vej fra indlæggelse til genoptræning. Læs mere her:

Cases

Et samarbejde med Praksis- og Innovationshuset planlægges sammen med virksomheden. I vores One-Stop Shop model byder vi på alt lige fra workshops i idéfase og produktudvikling til afprøvning af jeres prototyper i vores testmiljøer. Her kan du læse om nogle af vores samarbejder med virksomheder:

Simulation i undervisningen

Praksis og Innovationshuset binder virkelighed og teori sammen. I vores virkelighedstro omgivelser træner og øver studerende fra grunduddannelserne på Københavns Professionshøjskole sig i professionsfaglige færdigheder. Her kan du læse om simulation i undervisningen:

Exploratoriet

Exploratoriet er 4 fremtidsscenarier for sundhedsvæsenet anno 2050. Scenarierne kombinerer sansninger, opdagelser og inspiration, og danner baggrund for refleksioner om fx professionsforståelse, produktudvikling og ulighed i fremtidens sundhedsvæsen.

Virtuel tour af huset

Gå på opdagelse i Praksis- og Innovationshuset. Her kan du orientere dig rundt i huset og finde yderligere informationer og vejledninger til brugen af vores udstyr.

Praksis- og innovationshuset set indefra

Kontaktoplysninger

Institutchef

Mette Simonsen
mets@kp.dk
tlf. 51 38 04 28

Mette er overordnet ansvarlig for udvikling og strategiske prioriteringer for Praksis- og Innovationshuset og varetager strategisk koordinering med direktionen i Københavns Professionshøjskole.

Afdelingsleder

Kirsten Falk
kifa@kp.dk
tlf. 51 63 27 80

Kirsten er ansvarlig for kontakten til uddannelserne på Københavns Professionshøjskole og den praktiske koordinering og udvikling af undervisningsudvikling og simulationsbaseret træning. Hun leder den strategiske udvikling af relationer og aktiviteter i forhold til Praksis- og Innovationshusets interessenter i kommuner, hospitaler, virksomheder og netværk.

Konsulent

Jakob Hedegaard
jahe@kp.dk
tlf. 51 38 04 85

Jakob holder styr på alle teknologier i huset. Jakob er med fra afklaring af behov, forhandling med leverandører til, hvordan undervisere og studerende kommer i gang med at anvende teknologierne i undervisningen.

Lektor og simulationsprojektleder

Hanne Selberg
hase@kp.dk
tlf. 51 63 24 01

Hanne arbejder med kompetenceudvikling og projekter om simulationsteknologier, mobile plejeløsninger til behandling i eget hjem samt velfærdsteknologier i hverdagen.

Simulationsassistent

Marie Horne Bervild
mhbe@kp.dk
tlf. 51 63 25 12

Marie arbejder som administrativ- og praktisk medarbejder. Hun har primært ansvaret for organisering og indkøb af remedier til simulationsundervisning samt et indgående kendskab til udstyret og dets anvendelsesmuligheder.

Konsulent

Morten Visbech Madsen
mvma@kp.dk
tlf. 51 38 03 13

Morten arbejder med kompetenceudvikling og support af husets simulationsteknologier. Han er også kontaktperson for udvikling af peer baserede professionsrettede og tværprofessionelle aktiviteter.

Chefkonsulent

Annette Vogelsang Rieva
anvr@kp.dk
tlf. 41 89 73 41

Annette er ansvarlig for virksomhedssamarbejdet i Praksis- og Innovationshuset. Der arbejdes med virksomheder i flere sammenhænge, herunder i tværprofessionelle uddannelsesforløb og afgrænsede forløb i Praksis- og Innovationshuset. Innovation og entreprenørskab er vigtige parametre i virksomhedssamarbejdet på KP.

Innovationskonsulent

Nini Sander Høgstrup
nish@kp.dk
Tlf. 51 63 24 61

Nini arbejder med at opsøge, igangsætte og deltage i aktiviteter, der styrker udviklingen af husets innovationsmiljø og -netværk. Derudover arbejder hun også med at koordinere og udvikle aktiviteter i KP’s fremtidslaboratorie, Exploratoriet.

Ledelseskonsulent

Nanna Boye Jørgensen
nabj@kp.dk
tlf. 51 38 04 95

Nanna arbejder med ledelsesunderstøttelse samt kommunikations- og logistikprojekter

Praktiske oplysninger

Praksis- og Innovationshuset giver studerende og forskere en unik mulighed for at udvikle velfærdsteknologi og arbejde med sundhedsinnovation i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Find vej

Praksis- og Innovationshuset ligger på Sigurdsgade 26, 2200 København N.
Læs mere om Campus Sigurdsgade

Film, video og stillbilleder

Du må meget gerne filme i Praksis- og Innovationshuset og ligeledes skrive om det i artikler mm. Det er dog vigtigt, at det altid sker efter aftale med os og med respekt for den undervisning, der ellers måtte finde sted i huset.  Når du efterfølgende publicerer film eller artikler, bedes du nævne, at filmen er optaget i Praksis- og Innovationshuset på Københavns Professionshøjskole. Samtidig skal du også huske at kreditere de undervisere, oplægsholdere, elever mm., der har deltaget. Det kan du gøre ved at skrive følgende i slutningen af din film eller artikel:

  • Tak til Københavns Professionshøjskole for adgang til Praksis- og Innovationshuset.
  • Tak til undervisere/elever [indsæt fulde navn] fra [indsæt uddannelse] på Københavns Professionshøjskole.