Gå til indhold
Hvide kitler på et tøjstativ

Praksis- og Innovationshuset

Praksis- og Innovationshuset giver studerende og forskere en unik mulighed for at udvikle velfærdsteknologi og arbejde med sundhedsinnovation i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Praksis- og Innovationshuset er et virkelighedsnært simulationsmiljø, og studerende kan træne deres faglige færdigheder og innovative kompetencer i simulationsbaseret undervisning. Huset er etableret med støtte fra Industriens Fond i 2016.

Samarbejde

Praksis- og Innovationshuset giver virksomheder, erhverv, kommuner og hospitaler mulighed for at samarbejde på tværs af uddannelse, forskning og erhvervsliv. Vi tilbyder et udviklingsmiljø med bred tværfaglig sparring i alle faser af jeres produktudvikling.

Testmiljø for velfærdsteknologi

Praksis- og Innovationshusets faciliteter er en autentisk repræsentation af virkeligheden, som den ser ud på hospitaler og i plejesektoren. Her kan studerende, forskere, virksomheder og organisationer udvikle og træne eksempelvis sektorovergange, der følger borgerens vej fra indlæggelse til genoptræning. Læs mere her:

Cases

Et samarbejde med Praksis- og Innovationshuset planlægges sammen med virksomheden. Huset understøtter alt lige fra workshops i idéfasen og produktudvikling til afprøvning af jeres prototyper i vores testmiljøer. Her kan du læse om nogle af vores tidligere virksomhedssamarbejder:

Simulation i undervisningen

Praksis og Innovationshuset binder virkelighed og teori sammen. I vores virkelighedstro omgivelser træner og øver studerende fra Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser sig i professionsfaglige færdigheder. Læs mere om simulation i undervisningen:

Exploratoriet

Exploratoriet består af fire scenarier for sundhedsvæsnet anno 2050.

Ved brug af forskellige artefakter og lydspor, giver scenarierne mulighed for at gå på opdagelse i tre patienters oplevelser i fremtiden. På den måde bliver studerende, kursister og andre interesserede i stand til at tænke over scenarier for fremtiden og arbejde kreativt med, hvad der er brug for i fremtidens sundhedsvæsen og områder såsom professionsidentitet, innovation, produktudvikling, teknologiforståelse og ulighed i fremtidens sundhedsvæsen.

Virtuel tour af huset

Gå på opdagelse i Praksis- og Innovationshuset. Her kan du orientere dig i huset og finde yderligere informationer og vejledninger til brugen af vores udstyr.

Praksis- og innovationshuset set indefra

Kontaktoplysninger

Institutchef

Mette Simonsen
mets@kp.dk
tlf. 51 38 04 28

Mette er overordnet ansvarlig for udvikling og strategiske prioriteringer for Praksis- og Innovationshuset og varetager strategisk koordinering med direktionen i Københavns Professionshøjskole.

Konstitueret afdelingsleder

Annette Vogelsang Rieva
anvr@kp.dk
tlf. 41 89 73 41

Annette er ansvarlig for kontakten til uddannelserne på Københavns Professionshøjskole og den praktiske koordinering og udvikling af undervisningsudvikling og simulationsbaseret træning. Hun leder den strategiske udvikling af relationer og aktiviteter i forhold til Praksis- og Innovationshusets interessenter i kommuner, hospitaler, virksomheder og netværk.

Derudover er Annette ansvarlig for virksomhedssamarbejdet i Praksis- og Innovationshuset. Der arbejdes med virksomheder i flere sammenhænge, herunder i tværprofessionelle uddannelsesforløb og afgrænsede forløb i Praksis- og Innovationshuset. Innovation og entreprenørskab er vigtige parametre i virksomhedssamarbejdet på KP.

Konsulent

Jakob Hedegaard
jahe@kp.dk
tlf. 51 38 04 85

Jakob holder styr på alle teknologier i huset. Jakob er med fra afklaring af behov, forhandling med leverandører til, hvordan undervisere og studerende kommer i gang med at anvende teknologierne i undervisningen.

Lektor og simulationsprojektleder

Hanne Selberg
hase@kp.dk
tlf. 51 63 24 01

Hanne arbejder med kompetenceudvikling og projekter om simulationsteknologier, mobile plejeløsninger til behandling i eget hjem samt velfærdsteknologier i hverdagen.

Simulationsassistent

Marie Horne Bervild
mhbe@kp.dk
tlf. 51 63 25 12

Marie arbejder som administrativ- og praktisk medarbejder. Hun har primært ansvaret for organisering og indkøb af remedier til simulationsundervisning samt et indgående kendskab til udstyret og dets anvendelsesmuligheder.

Konsulent

Morten Visbech Madsen
mvma@kp.dk
tlf. 51 38 03 13

Morten arbejder med kompetenceudvikling og support af husets simulationsteknologier. Han er også kontaktperson for udvikling af peer baserede professionsrettede og tværprofessionelle aktiviteter.

Projektkonsulent

Pernille Lydike
pely@kp.dk
tlf. 24 29 62 98

Pernille står for samarbejdet udadtil med virksomheder og andre eksterne samarbejdspartnere som vidensinstitutioner, kommuner, regioner etc. og koordineringen indadtil i KP med vores undervisere og studerende i forbindelse med diverse innovationsaktiviteter. Pernille har kompetencer inden for Kommunikativ simulationstræning og er med i teamet omkring Exploratoriet.

Innovationskonsulent

Nini Sander Høgstrup
nish@kp.dk
tlf. 51 63 24 61

Nini arbejder med at opsøge, igangsætte og deltage i aktiviteter, der styrker udviklingen af husets innovationsmiljø og -netværk. Derudover arbejder hun også med at koordinere og udvikle aktiviteter i KP’s fremtidslaboratorie, Exploratoriet.

Faglig koordinator

Nanna Boye Jørgensen (på barsel)
nabj@kp.dk
tlf. 51 38 04 95

Nanna arbejder med kvalitetssikring af huset aktiviteter og er projektleder af KP’s fremtidslaboratorie, Exploratoriet.

For henvendelser omkring Exploratoriet kontakt innovationskonsulent Nini Sander Høgstrup.

Nini Sander Høgstrup
nish@kp.dk
tlf. 51 63 24 61

Receptionist

Lis Marchen Hallberg Larsen
LHML@kp.dk
tlf. 45 24 29 63 30

Praktiske oplysninger

Find vej

Praksis- og Innovationshuset ligger på Sigurdsgade 26, 2200 København N.

Parkering

KP’s uddannelsessteder på Sigurdsgade og Tagensvej ligger i betalingszone.

Du kan finde information om regler for parkering og betaling på Københavns Kommunes hjemmeside.

Gæster af huset kan benytte KP’s parkeringsplads inde i gården (indkørsel via Rådmandsgade). Parkeringstilladelser udstedes i receptionen i hovedbygningen på Sigurdsgade.

Adgang for eksterne

Adgang til huset kræver studie- eller medarbejderkort. Du vil blive afhentet ved indgangen af den medarbejder, som du har en aftale med.

Handicapforhold

Der er adgang til alle etager på Sigurdsgade via elevator i stueetagen.

Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt KP’s reception på telefon 70 89 09 90.

Forplejning

Der findes kantine og café i hovedbygningen på Sigurdsgade.

Film, video og stillbilleder

Du må meget gerne filme i Praksis- og Innovationshuset og ligeledes skrive om det i artikler og lignende. Det er dog vigtigt, at det altid sker efter aftale med Københavns Professionshøjskole og at der indhentes samtykke fra deltagende parter.

Når du efterfølgende publicerer film eller artikler, bedes du nævne, at filmen er optaget i Praksis- og Innovationshuset på Københavns Professionshøjskole. Samtidig skal du også huske at kreditere de undervisere, oplægsholdere, studerende og andre personer, der har deltaget. Det kan du gøre ved at skrive følgende i slutningen af din film eller artikel:

  • Tak til Københavns Professionshøjskole for adgang til Praksis- og Innovationshuset.
  • Tak til undervisere/elever [indsæt fulde navn] fra [indsæt uddannelse] på Københavns Professionshøjskole.

Rygeregler

Københavns Professionshøjskole ønsker et røgfrit miljø, hvor ingen udsættes for passiv rygning, når de er på arbejde eller studie. KP er røgfrit både inde og ude.

Læs mere om vores Rygeregler på KP.

Følg os på de sociale medier