Gå til indhold

NCE forskning og udvikling

NCE’s forsknings- og udviklingsmiljø arbejder med projekter, der bidrager bredt til udviklingen og kvaliteten i sektoren.

Alle NCE’s faste undervisere deltager i forsknings- og udviklingsarbejde. Projekterne har både et forskningsperspektiv og et anvendelsesorienteret perspektiv.

Anvendelse og formidling

Projektresultaterne bliver anvendt og formidlet i form af blandt andet undervisningsmateriale. Derudover bliver resultaterne også spredt gennem artikler og andre publikationer, og via medarbejderes bidrag til diverse arrangementer.

Projektresultaterne bruges også til at informere og kvalificere beslutningsprocesser på politisk niveau. Det sker primært gennem en række netværk og konferencer – såvel nationalt som internationalt.

Igangværende forskningsprojekter

Læs mere om vores forskningsprojekter og find kontaktoplysninger til projektledere

Projektets formål er at udvikle en didaktisk model for, hvordan de tekniske erhvervsuddannelser kan danne en ramme, der styrker elevernes klimakompetencer.

Målet er at udvikle en didaktisk model, samt udarbejde inspirationsmateriale og redskaber, som kan understøtte undervisernes arbejde med at udvikle elevers og lærlinges kompetencer til at engagere sig i de klimaudfordringer og -løsninger, som knytter sig til deres respektive fag og erhverv.

Projektleder

Pernille Hjermov

Chefkonsulent

+45 51 38 04 16

 STEM-fagene i erhvervsuddannelserne skal rette sig mod de konkrete erhverv, som uddannelserne sigter mod. Underviserne savner dog kompetencer, inspiration og rammer for at kunne gennemføre helhedsorienteret undervisning, der orienterer sig mod praksis og erhvervet.

Eleverne på erhvervsuddannelserne peger samtidig på, at de har svært ved at se, hvordan STEM-fagene skal anvendes i praksis. Projektet udvikler  ny viden om EUD-elevernes udbytte af undervisning i STEM-fag, og afprøver helhedsorienterede undervisningsforløb.

Projektleder

Henrik Hersom

Lektor

+45 51 38 04 67

Pilotprojekt, hvor fem FGU-institutioner i samarbejde med erhvervsskoler og den kommunale ungeindsats udvikler og afprøver to forskellige indsatser, der understøtter overgangen mellem FGU og erhvervsuddannelserne:

1 – Gennemførelse af kombinationsforløb på en erhvervsuddannelse.

2 – Etablering af såkaldte overgangteams mellem FGU, den kommunale ungeindsats (KUI) og erhvervsskolen.

Virkningerne af indsatserne i pilotprojektet ser nærmere på, hvad der skal til for at sikre, at flere unge er på vej mod uddannelse og selvforsørgelse. Projektet er finansieret af den A.P. Møllerske støttefond.

Projektleder

Anne Katrine Kamstrup

Lektor

+45 28 40 68 26

CEVEU

NCE er vært for Center for Viden om Erhvervsuddannelser  (CEVEU), der er et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole og Institut for Kultur og Læring / Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Desuden indgår Århus Universitet og Tænketanken DEA i samarbejdet.

CEVEU er støttet med 30 mio. af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i 2022-2025.

ReferNet

ReferNet er et europæisk netværk, der arbejder med at indsamle, analysere og formidle information om erhvervsuddannelser på tværs af lande i Europa. NCE varetager opgaven i Danmark.

Publikationer

Vi publicerer løbende forskningsresultater, rapporter, bidrag til bøger, tidsskriftsartikler med mere. Se alle publikationer fra Nationalt Center for Erhvervspædagogik på vores forskningsportal.