Gå til indhold

Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde

På dette modul får du kompetencer til at arbejde med udvalgte elementer i et udviklingsprojekt, en undersøgelse eller en evaluering.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i socialformidling. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er tilrettelagt som en forberedelse til afgangsprojektet og derfor kan det med fordel gennemføres som det sidste eller evt. næstsidste modul inden afgangsprojektet, dvs. som modul 5 eller evt. 4 i uddannelsen.

Det faglige indhold

 • at indkredse et tema og en problemstilling
 • at planlægge et en undersøgelse
 • at udforme et undersøgelsesdesign og udvælge relevante undersøgelsesmetoder
 • at bruge og vurdere data fra eksisterende undersøgelser
 • at reflektere over egen rolle i projekter og undersøgelser

Målgruppe

Socialarbejdere som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:

 • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
 • Ansatte i dag- eller døgntilbud
 • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
 • Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde

Undervisningen

Undervisningen på modulet veksler mellem

 • oplæg
 • dialogbaseret undervisning
 • feedback
 • holddiskussioner
 • case- og problemorienteret arbejde
 • gruppearbejde
 • selvstudier
 • træning
 • øvelser.

Som studerende forventes du at deltage aktivt i undervisningen med eksempler og erfaringer fra dit praksisfelt.

Praktiske oplysninger

Modulet med en skriftlig prøve. Modulet udbydes i foråret og efteråret.

Undervisningen på modulet er fælles for diplomuddannelsen i socialformidling og den sociale diplomuddannelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde - online

Start- og slutdato

02.05.24 - 28.06.24

Tilmeldingsfrist

21.03.24

Nummer

0789849

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.450 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

2/5, 15/5 kl. 9.-10.30 herefter selvstudie, 17/5, 29/5,4/6, 10/6, vejl. 18-20/6, afl. 28/6

Efterår 2024

Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde - online

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

21.07.24

Nummer

0510364

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.600 kr.

Hvor

Online

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 01.06.24

Forår 2025

Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Nummer

0625748

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest den 1. november

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Josefine Winther Hertz

Specialkonsulent

+45 24 29 64 98