Gå til indhold

Supervision i grupper

Lær om supervision som en metode til at arbejde bevidst med enkeltpersoner og gruppers kompetenceudvikling.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen supervisorsupervision i grupper. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Er du interesseret i at sætte fokus på det pædagogiske arbejde i praksis? Og ønsker du viden og erfaring med supervision som metode? Så vil du finde dette modul relevant.

Supervision er en pædagogiske metode, der understøtter refleksion og kan bidrage til at skabe et læringsrum i praksis. Supervision kan bruges bevidst i forhold til kompetenceudvikling på individ, gruppe og organisationsniveau.

Modulet henvender sig til dig, som ønsker at videreudvikle dine kompetencer for at tilrettelægge og afvikle supervision til enkeltpersoner og til grupper.

I forhold til supervisionsdelen er dette modul tilført en særlig træningsdel, og det adskiller det fra et traditionelt modul inden for supervision.

Det får du ud af modulet

Du får viden, forståelse og erfaring med udvalgte supervisions metoder, og hvad de kræver for den, der indtager rollen som supervisor. Der sættes fokus på læringsprocesser og implementering af supervision i en organisation mm.

Emner

 • Metoder til individuel og gruppe supervision
 • Etablering og implementering af supervision
 • Supervisorrolle
 • Den interpersonelle relations betydning for gruppeprocesser
 • Processen i den faglige dialog

Datoer for efteråret 2023

Her kan du downloade en pdf med datoerne for efteråret 2023. Vælger du et forløb uden træning, ser du naturligvis bare bort fra de datoer, hvor der står ‘træning’.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2024

Supervision i grupper - med træning - modul 2 - supervisor

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0549847

Supervision i grupper - uden træning - modul 2 - supervisor

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0549848

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00