Gå til indhold

Skattestrafferet

bliv klædt på til at arbejde med straffesager og økonomisk kriminalitet

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Dit udbytte

 • Du får et overblik over en skattestraffesag, fra start til slut.
 • Du lærer om de strafferetlige principper såsom fortsæt og grov uagtsomhed – og deres relation til skatteområdet.
 • Du opnår en dybdegående faglig forståelse af skattestraffesager, og hvordan der arbejdes med økonomisk kriminalitet.

Værdi for din arbejdsgiver

 • Som medarbejder kan du kompetent sagsbehandle straffesager inden for skatte- og afgiftslovgivningen.
 • Du kan problemidentificere og analysere sagsområder ud fra relevante retskilder samt indsamle nødvendige informationer.

Om modulet

På modulet skal du beskæftige dig med straffeloven og strafbestemmelserne, som anvendes på skatteområdet. Vi kommer også ind på generelle arbejdsgange på området og de processuelle regler for strafferetten såsom forældelse, straffeproces, sanktioner og selve afgørelsen.

Faglige emner på modulet vil være:

 • læren om ansvarssubjekter, tilregnelser og rådgiveransvar.
 • bearbejdelse af ansvarssubjekter, strafansvar, sanktioner, domstolsprøvelse.
 • opmærksomhedspunkter under retssikkerhedsloven som fx selvinkriminering.
 • øvelser i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra retskilder.

Undervisning og eksamen

Undervisningen består af 36 lektioner à 45 minutter. På dette modul er undervisningen fordelt med 4 dage med fysisk fremmøde hver à 6 lektioner og 2 dage med først 3 lektioner online undervisning og dernæst 3 lektioner programlagte studietimer, hvor de studerende skal arbejde selvstændigt i studiegrupper med programlagt læringsmaterialer.

Der vil være undervisning med ca. 14 dages interval. Datoerne bliver oplyst ca. 1 måned før modulstart.

Eksamen er en individuel mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg på max. 1 side udarbejdet af den studerende.

Du skal forvente at bruge mindst samme tid til at forberede dig, som du skal bruge på at deltage i undervisningen.
Studieordning for diplom i skat

Hvem deltager?

For dig, som har behov for at blive faglig kompetent inden for skattestrafferet. Det kan også være for dig med en jurabaggrund, som har behov for indsigt i praksis i arbejdet med skattestraffesager.

Her kan du tage modulet

Modulet kan tages i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Skattestrafferet

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0889928

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Jes Sillehoved Hansen

Adjunkt

+45 20 58 91 60