Gå til indhold

Samtaler med børn, unge og familier

Lær at tale med udsatte børn og familier. Få viden om metoder, inddragelse og relationer. Undervisning ca. hver anden uge, delvis online.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen børnerådgiverforløbetden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du får styrket dine kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner samt med inddragelse af øvrige betydningsfulde aktører i barnets, den unges og familiens liv.

Det faglige indhold

 • Metodisk socialt arbejde – kvalificering, refleksion og udvikling af socialt arbejde​
 • Det udviklingsstøttende perspektiv
 • Metoder i samtalen med børn, unge  og forældre​
 • Børns vilkårs inddragelsesmodel og praksiserfaringer
 • Samtaler i forskellige kontekster:​ netværksinddragelse og børnegrupper
 • Det professionelle relationsarbejde: refleksion over forholdet mellem det personlige og professionelle i det relationelle sociale arbejde

Praktiske oplysninger

Der er typisk undervisning i tidsrummet kl. 9-15. Undervisningen ligger ca. én gang om ugen eller hver anden uge.

Der er ca. 8 undervisningsgange pr. modul. Omkring 20 % af undervisningen vil være digitale asynkrone aktiviteter, som man fleksibelt kan tilgå online hjemmefra.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Samtaler med børn, unge og familier

Start- og slutdato

20.02.24 - 07.05.24

Tilmeldingsfrist

09.01.25

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0511446

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

20/2, 6/3, 14/3, 21/3, 3/4, 16/4, 30/4 + 7/5

ECTS

10

Forår 2025

Samtaler med børn, unge og familier

Start- og slutdato

01.02.25 - 01.06.25

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0623935

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne Tandrup

Specialkonsulent

+45 51 38 02 90