Gå til indhold

Samfundsviden­skabelig metode

Lær at undersøge og finde på løsninger på problemer på det skattefaglige område

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet får du viden om samfundsvidenskabelige metoder og problem-orienterede tilgange til at analysere forhold på det skattefaglige område. Du får også viden om valg af forskellige metoder og konsekvenser af metodevalget for den efterfølgende analyse.

Her lærer du at formulere og analysere problemstillinger med udgangspunkt i det skattefaglige område – herunder også at vurdere den metodemæssige kvalitet af en analyse.

De faglige emner på dette modul er:

 • Afgrænsning af problemfelt og problemformulering
 • Undersøgelsesdesign, som handler om, hvad du vil undersøge og hvordan du vil gøre det
 • Kvantitative og kvalitative data
 • Hvorledes analyse, fortolkning og vurdering af data kan foregå
 • Formidling og dokumentation af undersøgelsesresultater, herunder refleksion over egen tilgang til metodevalg og datakvalitet.

Dit udbytte

Med viden og kompetence i at bruge samfundsvidenskabelig metoder vil du kunne formulere og analysere problemstillinger, der er relevante på det skattefaglige område.

Disse kompetencer kan du anvende i dit daglige arbejde, hvor der er behov for analysere problemstillinger inden for det skattefaglige område på en systematisk og struktureret måde. Det anvendes også i relation til de øvrige moduler på diplom i skat – især for afgangsprojektet.

Undervisning og eksamen

Undervisningen er tilrettelagt med 5 dages undervisning og en skemalagt studiedag med ca. 14 dages interval. Undervisningsdagene bliver oplyst ca. 1 måned før modulstart.

Eksamen er en kombinationsprøve, hvor du udarbejder en synopsis som efterfølgende er udgangspunktet for en mundtlig prøve.

Hvem deltager?

Modulet retter sig mod medarbejdere inden for skatteforvaltningen eller fra det private som skattefaglig rådgiver, advokat eller revisor, hvor der er behov for at kunne vurdere den metodemæssige kvalitet af ens skattefaglige analyser.

Tager du diplomuddannelsen i skat, er modulet obligatorisk.

Her kan du tage modulet

Alle moduler for Diplom i Skat kan tages i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have enten:

 • to års relevant erhvervserfaring
  eller
 • være ansat og arbejde hovedsageligt med skattefaglige opgaver

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet – men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke har 2 års relevant erhvervserfaring

Bemærk: det følgende er gældende fra d. 1. juli 2022 og forventes ophævet 1. juli 2027.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du stadig blive optaget på diplomuddannelsen i skat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du er i et ansættelsesforhold, hvor du udelukkende eller i alt overvejende grad beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. Dit ansættelsesforhold er på minimum 25 timer pr. uge
 3. Du har gennemført en eventuel prøvetid
 4. Dit ansættelsesforhold ikke er opsagt
 5. Der skal foreligge en individuel tilrettelagt uddannelsesplan udarbejdet af ansættelsesstedet, som indeholder en redegørelse for de faglige opgaver i ansættelsesforholdet og for samspillet mellem opgaverne og uddannelsens elementer
Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

 

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Samfundsvidenskabelig metode

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.000 kr.

Hvor

Online

Nummer

0549926

Samfundsvidenskabelig metode

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

7.000 kr.

Hvor

Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

Nummer

0549924

Efterår 2024

Samfundsvidenskabelig metode

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

7.500 kr.

Hvor

Online

Nummer

0550186

Samfundsvidenskabelig metode

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

7.500 kr.

Hvor

Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg

Nummer

0550185

Samfundsvidenskabelig metode

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

7.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0550248

Samfundsvidenskabelig metode

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Pris

7.500 kr.

Hvor

Mosegårdsvej 2A, 7000 Fredericia

Nummer

0550250

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06