Gå til indhold

Rusmiddelbrug og dobbelt­problematikker

Hvordan opkvalificerer vi arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen rusmiddelden sociale diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet har fokus på socialt arbejde på rusmiddelområdet, udvalgte socialfaglige problemstillinger og teoretiske perspektiver.

Modulet giver dig viden om udsatte voksnes mere generelle livssituation med særligt fokus på mennesker med komplekse problemstillinger, såsom sindslidelse, udover rusmiddelbruget.

Det får du ud af modulet

På forløbet introduceres du i teoretiske perspektiver og metoder, der kan styrke den pædagogiske og socialfaglige indsats. Du får konkrete redskaber til at reflektere, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer, også i relation til andre problematikker som eksempelvis psykiske lidelser, kriminalitet, udviklingshæmning m.m.

Du lærer at anvende metoder og redskaber til arbejdet med mennesker i komplekse problemstillinger og om lovgivningen inden for området. Derudover bliver du i stand til at reflektere over koordinationsbehovet i det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde.

Det faglige indhold:

 • Rusmiddelbrugets psykosomatiske effekter på borgeren
 • Sammenhængen mellem rusmiddelbrug og bl.a. psykiske lidelser, kriminalitet, hjemløshed og alderdom
 • Neuropsykologi
 • Stigmatisering og marginalisering
 • Metoder i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Målgruppe

Du arbejder med udsatte voksne som pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske m.fl.

Forløbet er målrettet deltagere på tværs af forskellige typer indsatser og institutioner, som har berøring med udsatte voksne mennesker. Herunder fx

 • socialforvaltninger
 • gadeplansarbejde
 • jobcentre
 • væresteder
 • bo- og opholdsinstitutioner
 • kriminalforsorg.

Den bredt sammensatte målgruppe sikrer gensidig tværfaglig videns udveksling.

Modulet er desuden åbent for ledige – kontakt dit jobcenter for mere information derom.

Praktiske oplysninger

Modulet består á 8 undervisningsdage på ca. 5 timer (9 – 14).

Optagelse på modulet kræver at du har relevant uddannelse minimum på niveau med en akademiuddannelse/videregående voksenuddannelse eller tilsvarende samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Start- og slutdato

27.02.24 - 16.05.24

Tilmeldingsfrist

16.01.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0511436

Pris

13.340 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

27/2, 5/3, 12/3, 19/3, 2/4, 9/4, 16/4 + 23/4

ECTS

10

Forår 2025

Rusmiddelbrug og dobbeltproblematikker

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0623903

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Mette Lykke Lauridsen

Specialkonsulent

+45 51 38 06 43