Gå til indhold

Projektledelse

Bliv skarp på din projektledelse, og skab udvikling, resultater og effekt

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

6-ugers jobrettet uddannelse

Det er muligt at tage dette modul som et særligt 6-ugers forløb for ledige, hvor udgiften afholdes af a-kassen eller jobcentret. Næste forløb er i uge 17-22 2022. Du tilmelder dig holdet på listen nedenfor. Husk at vælge det hold, som hedder ‘6 ugers jobrettet‘ og husk at have en aftale med dit jobcenter først.

Det får du ud af modulet

På dette modul lærer du om forskellige tilgange til projektledelse både teoretisk og praktisk. Du får lejlighed til at reflektere over, hvilke muligheder og konsekvenser de forskellige tilgange har for udviklingen af din projektledelse. Du får også sat fokus på dine evner til at forstå, vurdere og udvikle dine egne professionelle projektledelseskompetencer.

Fagligt indhold på modulet

På modulet har vi fokus på din rolle som projektleder – og vi ser kommunikation som projektlederens vigtigste ledelsesværktøj. Dine egne organisatoriske erfaringer danner grundlag for refleksion og diskussion i undervisningen. Undervisningen og erfaringsudvekslingen mellem de studerende giver dig gode muligheder for at kvalificere dit aktuelle eller kommende projekt.

Modulet har som mål, at du:

 • opnår indsigt i klassiske, moderne og relationelle perspektiver på projektledelse og opgaveløsning samt forskellige teorier og begreber om projektledelse
 • bliver i stand til at reflektere over de mange aspekter af projektledelse, herunder ledelse af opgaven, ledelse af teamet, ledelse i forhold til interessenter og omverden
 • kan identificere og arbejde praktisk med idéudvikling, projektstyring, meningsskabelse, forandring, opfølgning og evaluering

Om undervisning og eksamen

Modulet strækker sig over et par måneder og gennemføres på 4 undervisningsdage og 1 studiegruppedag.

Undervisningen integrerer teori og praksis, hvor der tages udgangspunkt i din egen organisation. Undervejs foregår arbejdet i læringsgrupper, hvor du kan træne de forskellige vinkler i projektlederrollen. Sideløbende arbejder du med projekt, metoder og arbejdsformer i egen organisation, så dine erfaringer hermed kan gøres til genstand for refleksion i undervisningen.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor udgangspunktet er en projektcase, som beskriver dine erfaringer med et konkret projektforløb i din egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der allerede er leder i det offentlige, private eller NGO. Det kan også være, at du leder faglige opgaver og processer, eller du ønsker at blive leder og allerede har erfaring med uformel ledelse af medarbejdere som konsulent, projektleder, TR eller AMR.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

efterår 2022

Projektledelse - Onsdage

Start- og slutdato

31.08.22 - 14.10.22

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.07.22

Pris

8.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Projektledelse - Tirsdage

Start- og slutdato

25.10.22 - 09.12.22

Tilmeldingsfrist

15.09.22

Pris

8.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

forår 2023

Projektledelse - Mandage

Start- og slutdato

23.01.23 - 31.03.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

8.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

efterår 2023

Projektledelse

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

01.06.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Projektledelse

Start- og slutdato

01.10.23 - 31.03.24

Tilmeldingsfrist

15.09.23

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Mia Fihl

Lektor

+45 41 89 86 42