Gå til indhold

Proceslederforløbet

Bliv skarpere på at designe og facilitere forandringsprocesser

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af forløbet

Det forventes i stigende grad, at procesfacilitering og coaching er en del af lederes og nøglemedarbejderes værktøjskasse.

Med proceslederforløbet vil du få styrket disse evner – du vil blive bedre til at få samarbejdet til at lykkes, til at løsne op for fastlåste konflikter og til at få den gode forandring til at ske i din organisation.

Forløbet er sammensat af to tonede valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse:

 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og coaching

Fagligt indhold på forløbet

På forløbet dykker vi dybt ned i de mekanismer, der opstår i forandrings- og udviklingsprocesser. Der sættes fokus på, hvordan du som procesleder kan engagere deltagere og skabe produktive, involverende læringsrum – og herigennem forankre nye processer og nye måder at gøre ting på.

På forløbet træner og lærer du:

 • En række grundlæggende metoder og værktøjer til at designe og facilitere processer
 • På procesledelsens mikroniveau bliver du trænet i teknikker fra coachens værktøjskasse såvel som en række andre værktøjer, metoder og greb.
 • På makroniveau lærer du, hvordan forskellige værktøjer kan bygges sammen til større procesdesign, der bedst muligt møder organisationens behov og passer til den specifikke kontekst.

Om undervisning og eksamen

Forløbet har fokus på at træne og styrke dine kompetencer til i praksis at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser og coachende processer i din praksis.

Du skal gennem forløbet planlægge, iscenesætte og gennemføre udviklingsprocesser i din egen organisation. Gennem forløbet fungerer du og dine medstuderende som procesledere/proceskonsulenter og coaches for hinanden, så I bliver trænet i at indtage rollen som procesleder.

En del af arbejdet på forløbet foregår i de studiegrupper, vi sammensætter ved forløbets start, både i selve undervisningen og på de 5 skemasatte og faciliterede studiegruppedage.

Forløbet afvikles en dag om ugen i 15 uger inkl. eksamen og fem studiegruppedage.

Eksamen i Ledelse og facilitering handler om at skulle designe og facilitere en proces i din egen organisation. Til selve eksamen går vi tæt på de processuelle valg, overvejelser og erfaringer, du har gjort dig. Denne eksamen gennemføres som en individuel eksamen

Det får du:

 • 9 hele dag med undervisning. 5 hele skemasatte studiegruppedage med fuldt program.
 • 2 sparringssamtaler med en af forløbets undervisere, hvoraf 1 er individuel og 1 er i studiegruppen.
 • Undervisning med fokus på praktiske øvelser og med udgangspunkt i dine erfaringer og behov
 • To moduler med på diplomuddannelsen i ledelse: modulet Ledelse og facilitering og modulet Ledelse og coaching.
 • Eksamen i Ledelse og facilitering med fokus på procesdesign og -facilitering og en eksamen i coaching
 • Et netværk til fremtiden bestående af mennesker, der som dig har interesse for og kompetencer inden for design, facilitering og coaching

Hvem deltager?

Forløbet henvender sig til dig, der som en del af dit arbejde forventes at lede processer. Det kan omfatte en bred vifte af opgaver inden for den daglige ledelses- og samarbejdssfære såvel som forandrings- og udviklingsopgaver: fra coachende samtaleformer med individer og grupper over mødeledelse og facilitering af temadage til ledelse af større organisationsudviklingsprocesser.

Du arbejder:

 • som leder
 • som konsulent
 • med HR-området eller i en jobfunktion, hvor processuelle og dialogiske kompetencer er en del af dine forventede kompetencer

Fakta

Proceslederforløbet er en del af diplomuddannelsen i ledelse, men kan også tages som selvstændigt forløb. Forløbet består af to valgmoduler á 5 ECTS, samlet 10 ECTS. Hvis forløbet indgår i en fuld diplomuddannelse i ledelse, skal du således kun have yderligere ét valgmodul på 5 ECTS.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Proceslederforløbet tilmelding

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97