Gå til indhold

Proceslederforløbet

Bliv skarpere på at designe og facilitere forandringsprocesser

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af forløbet

Det forventes i stigende grad, at procesfacilitering og coaching er en del af lederes og nøglemedarbejderes værktøjskasse. Med proceslederforløbet vil du få styrket disse evner – du vil blive bedre til at få samarbejdet til at lykkes, til at løsne op for fastlåste konflikter og til at få den gode forandring til at ske i din organisation.

Forløbet er sammensat af to tonede valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse:

 • Forandringsledelse
 • Ledelse og coaching

Fagligt indhold på forløbet

På forløbet dykker vi dybt ned i de mekanismer, der opstår i forandrings- og udviklingsprocesser. Der sættes fokus på, hvordan du som procesleder kan engagere deltagere og skabe produktive, involverende læringsrum – og herigennem forankre nye processer og nye måder at gøre ting på.

På forløbet træner og lærer du:

 • En række grundlæggende metoder og værktøjer til at designe og facilitere processer
 • På procesledelsens mikroniveau bliver du trænet i teknikker fra coachens værktøjskasse såvel som en række andre værktøjer, metoder og greb.
 • På makroniveau lærer du, hvordan forskellige værktøjer kan bygges sammen til større procesdesign, der bedst muligt møder organisationens behov og passer til den specifikke kontekst.

Om undervisning og eksamen

Forløbet har fokus på at træne og styrke dine kompetencer til i praksis at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser og coachende processer i din praksis. Du skal gennem forløbet planlægge, iscenesætte og gennemføre udviklingsprocesser i din egen organisation. Gennem forløbet fungerer du og dine medstuderende som procesledere/proceskonsulenter og coaches for hinanden, så I bliver trænet i at indtage rollen som procesleder. En del af arbejdet på forløbet foregår i de studiegrupper, vi sammensætter ved forløbets start, både i selve undervisningen og på de 5 skemasatte og faciliterede studiegruppedage.

Forløbet afvikles en dag om ugen i 15 uger inkl. eksamen og fem studiegruppedage.

Forløbet indeholder to eksaminer, der begge er særligt tilrettelagte mundtlige eksaminer. Eksamen i forandringsledelse handler om design, afprøvning og efterfølgende dialog om en udviklingsproces med resten af holdet som figuranter. Denne eksamen gennemføres som udgangspunkt som gruppeeksamen. Til eksamen i Ledelse og coaching tilrettelægger og gennemfører du en coachingsamtale med én af dine medstuderende med en efterfølgende dialog om teoretiske og metodiske perspektiver i samtalen.

Det får du:

 • 10 hele dage med undervisning. 5 hele skemasatte studiegruppedage med fuldt program. På 2 af disse vil de studerende få besøg af undervisere.
 • Undervisning med fokus på praktiske øvelser og med udgangspunkt i dine erfaringer og behov.
 • To moduler på diplomuddannelsen i ledelse: modulet Ledelse og coaching og modulet Forandringsledelse
 • En eksamen i forandringsledelse med fokus på procesdesign og -facilitering og en eksamen i coaching.
 • Et netværk til fremtiden bestående af mennesker, der som dig har interesse for og kompetencer inden for coaching og facilitering.

Hvem deltager?

Forløbet henvender sig til dig, der som en del af dit arbejde forventes at lede processer. Det kan omfatte en bred vifte af opgaver inden for den daglige ledelses- og samarbejdssfære såvel som forandrings- og udviklingsopgaver: fra coachende samtaleformer med individer og grupper over mødeledelse og facilitering af temadage til ledelse af større organisationsudviklingsprocesser.

Du arbejder:

 • som leder
 • som konsulent
 • med HR-området eller i en jobfunktion, hvor processuelle og dialogiske kompetencer er en del af dine forventede kompetencer

Fakta

Proceslederforløbet er en del af diplomuddannelsen i ledelse, men kan også tages som selvstændigt forløb. Forløbet består af to valgmoduler á 5 ECTS, samlet 10 ECTS. Hvis forløbet indgår i en fuld diplomuddannelse i ledelse, skal du således kun have yderligere ét valgmodul på 5 ECTS.

Proceslederforløbet Turbo – intensivt og eksklusivt

Proceslederforløbet Turbo er en særlig version af proceslederforløbet.

Det kan være svært at forene det travle lederliv med en ugentlig undervisningsdag med dertilhørende læsestof. Proceslederforløbet Turbo er for dig, der foretrækker at få din læring mere koncentreret og over kortere tid.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Marcelo Ibanez

Lektor

+45 24 29 63 09