Gå til indhold

Postmoderne og refleksiv praksis

Styrk dine refleksive og dialogiske kompetencer, så du kan sætte nærvær og samtalen i centrum

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På dette modul skal du udvikle din terapeutiske praksis på tværs af familieterapeutiske teorier og metoder og lære at vekselvirke mellem dem. Hvor der på uddannelsens andre moduler er fokus på at udvikle din terapeutiske og relationelle praksis med udgangspunkt i en bestemt terapeutiske tilgange, så er fokus på dette modul rettet mod, hvordan du veksler mellem teorierne med udgangspunkt i de behov og udviklingsveje, der opstår i samtalen.

Gennem arbejde med positionering, dialogisk praksis og refleksive processer lærer du, hvordan du som terapeut slipper ideen om, hvilken vej samtalen skal gå, så du i stedet kan følge det, der sker i samtalen. Med andre ord handler det om, hvordan du kan øge dit nærvær og lade dig bevæge af det, der sker i samtalen.

Formålet modulet er, at du opnår kompetencer i forhold til refleksiv praksis inden for postmoderne terapiretninger og metoder. Herunder de postmoderne praksissers indflydelse på familieterapi og relationel praksis.

Endeligt er der på dette modul også et stort fokus på personlig-professionel udvikling i relation til postmoderne position og etik.

Det faglige indhold på modulet

 • Postmoderne teori og teoretikere, såsom Tom Andersen og Harlene Anderson.
 • Den ikke-vidende position og filosofisk forholdemåde
 • Reflekterende processer
 • Væren i samtalen
 • Dialogisk forståelse af terapi

Hvem deltager

Modulet henvender sig til dig, som arbejder – eller ønsker at arbejde – med dialogbaserede terapeutiske og relationelle metoder i din praksis som eksempelvis socialrådgiver, familiebehandler, lærer, pædagog m.fl.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Postmoderne og refleksiv praksis - Hold 30

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0674158

Ledighed

Ledige pladser

Pris

21.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lasse Meinhardt Eskildsen

Konsulent

+45 51 38 04 71