Gå til indhold

Patientologi – tonet mod lungemedicinske sygeplejersker

Bliv rustet til at varetage den komplekse pleje og behandling af patienter indlagt på lungemedicinskafsnit på et specialiseret kompetenceniveau

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

I samarbejde med Region Hovedstaden har KP udviklet et modul til dig, der arbejder med lungesyge patienter.

Du får ny viden og metoder, som du kan bruge til at kvalificere din sygepleje og behandling af patienter med lungesygdomme. Du vil bl.a. øge dine kompetencer inden for specialiseret sygepleje, lungesygdomme og behandling samt koordinering, samarbejde og patientsikkerhed.

Modulet vil indgå i Region Hovedstadens efteruddannelse for lungemedicinske sygeplejersker.

For sygeplejersker ansat i Region H suppleres modulet med kliniske læringsaktiviteter, med vejleder i egen klinik, f.eks. kompetencekort, simulationsundervisning på Cames, Herlev samt et afsluttende udviklingsprojekt.

OBS: For sygeplejersker IKKE ansat i Region H

Er du ikke ansat i Region H, skal du være opmærksom på, at de følgende aktiviteter ikke indgår som en del af modulet (men kan tilkøbes):

 • Kliniske læringsaktiviteter i egen klinik: kompetencekort, praksisbeskrivelser og klinisk refleksion (Her skal du og din leder selv stå for at finde en vejleder, som kan følge dit forløb)
 • 2-dages full-scale simulationstræning på Cames, Herlev Hospital
 • Et udviklingsprojekt i klinikken som afsluttes med en præsentation på Gentofte Hospital (evt. med digital deltagelse.)

Du kan tilkøbe disse moduler som en del af Efteruddannelsen for lungemedicinske sygeplejersker ved at kontakte:

Sarah Heelund Sofos

Udviklingskonsulent, Region H

+45 24 75 58 15

Det faglige indhold

På modulet beskæftiger vi os med:

 • Lungefysiologi og Respiration
 • Iltbehandling og Inhalationsmedicin
 • Obstruktive og Restriktive lungesygdomme
 • Infektioner
 • Dræn
 • Akut og Specialiseret sygepleje
 • Dyspnø og angst
 • Organisk delirium
 • Relationsdannelse, Patientsikkerhed og teamsamarbejde
 • Koordinering af komplekse patientforløb
 • Konflikthåndtering
 • Sundhedspædagogik, rehabiliterende og forebyggende tiltag
 • Palliation

Om undervisning og eksamen

Modulet består af dialogbaseret undervisning med inddragelse af jeres eksempler fra praksis.

Det afsluttes af en mundtlig prøve baseret på en kort synopsis.

For sygeplejersker (ansat i Region H) afsluttes det samlede uddannelsesforløb med et udviklingsprojekt, som fremlægges for medkursister, ledelser og center for HRU Region Hovedstaden.

Hvem deltager?

Sygeplejersker, som arbejder på lungemedicinskafsnit, og har minimum 2 års erfaring gerne inden for det lungemedicinske speciale.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Patientologi - tonet mod lungemedicinske sygeplejersker

Start- og slutdato

09.04.24 - 21.01.25

Tilmeldingsfrist

27.02.24

Nummer

0638613

Ledighed

Ledige pladser

Pris

17.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

ECTS

10

Hvornår

Datoer annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Nørgård Christensen

Uddannelseskonsulent

+45 51 38 06 38