Gå til indhold

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Få skærpet dine kompetencer til at lede udvikling af skolen og skolens medarbejdere på et videns- og evidensbaseret grundlag.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet beskæftiger vi os med mål og retning for skolens samlede opgave. Vi har fokus på ledelse af udvikling og styrkelse af det professionelle samarbejde, læringsfællesskaber og samtaler i skolen.

Som deltager på modulet vil du lære, hvordan data af forskellig art kan bidrage til at styrke det vidensgrundlag, som skolens professionelle praksis hviler på, og hvordan brug af data kan styrkes i skolens daglige arbejde.

Du lærer, hvordan du sammen med andre kan stille spørgsmål til, udvælge, indsamle og analysere data. Du vil arbejde med relevans, udsagnskraft og kvalitet af data og med etiske dilemmaer og spørgsmål, der knytter sig til en mere systematisk produktion, videregivelse og opbevaring af data om elevernes læring og trivsel i skolen.

Fagligt indhold på modulet

Det faglige indhold på modulet er bygget op om 5 hovedtemaer:

1) Strategi for skoleudvikling, herunder

 • Formålsorienteret ledelse
 • Strategisk planlægning og implementering af skolens udviklingsindsatser
 • Kapacitetsopbygning

2) Faglig ledelse i skolen, herunder

 • Elevcentreret ledelse
 • Pædagogisk/didaktisk praksis

3) Ledelse af professionelle læringsfællesskaber, herunder

 • Ledelse af team- og medarbejderlæring på et datainformeret grundlag
 • Ledelse af det tværprofessionelle samarbejde
 • Professionel beslutningskapital og dømmekraft

4) Distribueret ledelse, herunder

 • Ledelse af, gennem og omkring skolens ressourcepersoner
 • Den ansvarstagende og selvledende medarbejder

5) Dokumentation og data, herunder

 • Dataliteracy – styrkelse af skolens videngrundlag om egen virkning/effekt.

Om undervisning og eksamen

Modulet strækker sig over et semester og omfatter i alt 10 dage, hvoraf 8 er undervisningsdage a 6 timer og 2 er studiegruppedage, hvor deltagerne arbejder selvstændigt med underviserplanlagte ledelsesaktiviteter.

Modulet afsluttes med en mundtlig casebaseret eksamen.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig hovedsageligt til skoleledere, afdelingsledere, pædagogiske ledere og andre, der har ansvar for ledelse af skolens pædagogiske personale.

Men modulet vil også kunne tages af koordinatorer, vejledere og andre, der har ansvar for ledelse af udvikling af de professionelles læringsfællesskaber, og styrkelse af de professionelles kompetencer.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse - 3 kvartal

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

24.06.24

Nummer

0555666

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Mandage kl. 9.00-15.00: 19.08, 26.08, 16.09, 23.09, 30.09.2024. Eksamen uge 41.

Efterår 2025

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse - 3 kvartal

Start- og slutdato

18.08.25 - 10.10.25

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0930026

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Modulet afholdes i efteråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres senest i april 2025

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Tommy Hansen

Lektor

+45 24 29 65 43