Gå til indhold

Pædagogik og kommunikation

Er du - eller skal du være praktikvejleder og vil du udvikle dine pædagogiske, vejledningsmæssige og kommunikative evner?

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Dette modul er en del af akademiuddannelsen i sundhedspraksis. Som lægesekretær, SOSU-assistent eller sundhedsadministrativ medarbejder kan du eksempelvis bruge modulet som led i Akademiuddannelsen i offentlig administration – for lægesekretærer og sundhedsadministrative medarbejdere.

På modulet vil der være fokus på vejledning og samarbejde med studerende, fagprofessionelle, og borgere og andre aktører ud fra et lærings- og udviklingsperspektiv. Du opnår kompetencer til at identificere, analysere og håndtere vejledning, pædagogiske, og kommunikative områder særligt i det sundhedsfaglige felt.

Fagligt fokus

Når du har gennemført modulet, vil du have konkret viden om og forståelse for:

 • Teorier og metoder i relation til vejledning, pædagogik og kommunikation i social- og sundhedsvæsenet, samt unge og voksnes læreprocesser indenfor det område.

Du får følgende færdigheder:

 • Du kan vurdere praksisnære problemstillinger i relation til vejledning, pædagogik og kommunikation særligt indenfor det sundhedsfaglige felt
 • Du kan anvende kommunikative færdigheder i relation til faglige problemstillinger og formidle pædagogiske og kommunikative overvejelser til f.eks. studerende, kolleger, borgere, pårørende eller andre.

Du får kompetencer til at:

 • Indgå i pædagogiske og kommunikative processer i det social- og sundhedsfaglige felt
 • Håndtere og indgå i praksisnære lærings- og udviklingsorienterede processer

Modulet har følgende indhold:

 • Læring og læreprocesser i forhold til praksisnære problemstillinger
 • Pædagogiske og kommunikative problemstillinger
 • Didaktiske overvejelser i relation til social- og sundhedsfaglig praksis
 • Vejledning af borgere, pårørende, kolleger og studerende
 • Kommunikation ud fra et lærings- og vejledningsperspektiv

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Pædagogik og kommunikation

Start- og slutdato

21.02.24 - 22.05.24

Tilmeldingsfrist

17.01.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0550470

Pris

12.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

21/2, 28/2, 6/3, 13/3 20/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 15/5 + 22/5

ECTS

10

Efterår 2024

Pædagogik og kommunikation

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.07.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0550477

Pris

12.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2024. Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres snarest

ECTS

10

Forår 2025

Pædagogik og kommunikation

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.12.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0625718

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18 - 2200 KBH N

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00