Gå til indhold

Organisationspsykologi og ledelse

Få blik for de organisationspsykologiske dynamikker og styrk din organisation, medarbejdere og personlige lederskab via analyse og værktøjer.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet får du indsigt i organisationspsykologiske teorier og metoder, som du konkret kan anvende i dit ledelsesarbejde.

Du bliver introduceret til ’psyken i organisationen’, og hvad det betyder i forhold til ledelsespositioner og -perspektiver på forskellige fænomener i din organisation. Som leder skal du forholde dig til andres og egne tanker, følelser og forestillinger og samtidig have dynamikkerne mellem organisationsmedlemmerne for øje. Det er centralt i arbejdet med at understøtte trivslen og styrke samarbejdet omkring kerneopgaven. På modulet kommer du til at arbejde med egen kontekst og konkrete udfordringer, som du får mulighed for at analysere og udvikle løsningsmodeller på.

Undervisningen er bygget op, så organisationspsykologisk teori og metoder diskuteres, bearbejdes og anvendes. Vi sætter teorien og metoderne i spil både ledelsesmæssigt analytisk og som refleksions- og handlingsværktøjer i relation til i dine ledelsesopgaver og din personlige ledelsesudvikling.

Det faglige indhold på modulet

Du kommer på modulet til at arbejde med analyse af organisationspsykologiske udfordringer og din ledelse heraf. Vi identificerer og undersøger organisationspsykologiske fænomener, som vi analyserer og fortolker i fællesskab. Du arbejder også selvstændigt med dette ud fra egen case. Samtidig arbejder vi med perspektiver på ledelsesmæssige handletiltag, som du kontekstualiserer og konkretiserer ift. egen case.

Undervisningen er centreret omkring fire hovedtemaer, som alle er overlappende, hvor du får præsenteret såvel nye som klassiske organisationspsykologiske teorier og begreber:

Organisationspsykologi og ledelse – i teori og praksis.

Du får indblik i, hvad organisationspsykologi handler om og introduktion til organisationspsykologiske teorier og begreber, som med eksempler kobles til din egen praksis. Vi udfolder ledelsesbegrebet og forholder det til organisationspsykologiske perspektiver og egne ledelsesudfordringer.

Ledelse og emotioner & følelser i organisationen.

Du får perspektiver på, hvad god ledelse er i tider præget af forandring, omstilling og usikkerhed. Vi retter fokus mod psykologisk sikkerhed, modstand og udvikling i organisationer, mellem mennesker med subjektive interesser, motivation, forventninger og håb, og hvordan du kan skabe dette i egen organisation.

Sammenkædende og -skabende ledelse

Hvordan spiller individ, gruppe, organisation og omverden sammen? Vi forholder os til organisationsmedlemmer på arbejdet som mennesker med individuelle perspektiver i et gruppedynamisk samspil. Derudfra undersøger vi, hvordan vi kan styrke samarbejdet omkring kerneopgaven gennem organisationspsykologiske perspektiver.

Ledelse af organisationskultur, etik og kommunikation

Vi undersøger, hvordan organisationskulturen består af psykologiske, intersubjektive mønstre, etiske fundamenter og kommunikative vaner, og hvordan du som leder aktivt kan være med til at påvirke dette med henblik på en fælles positiv udvikling og produktion.

Om undervisning og eksamen

Forløbet strækker sig over 1-2 måneder og gennemføres på 4 undervisningsdage á 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor vi tager udgangspunkt i din mundtlige redegørelse for en relevant organisationspsykologisk undren eller udfordring fra dit ledelsesliv.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der er leder, som ønsker at styrke din viden og forståelse omkring organisationspsykologisk teori og metode. Du ønsker at udvikle kompetencer ift. konkrete opgaver og udfordringer i dit ledelsesarbejde.

Du har måske brug for nye kompetencer til at forstå og handle i krise, i forandringsprocesser, i konflikter eller i forbindelse med teamudvikling. Kort sagt, der hvor mennesker mødes i organisationen, er der brug for organisationspsykologisk indsigt, der kan medvirke til god ledelse.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Organisationspsykologi og ledelse - onsdage

Start- og slutdato

03.11.21 - 08.12.21

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.09.21

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97