Gå til indhold

Organisationspsykologi og ledelse

Få blik for de organisationspsykologiske dynamikker, og styrk din organisation, dine medarbejdere og dit personlige lederskab via analyse og værktøjer.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet får du indsigt i organisationspsykologiske teorier og metoder, som du konkret kan anvende i dit ledelsesarbejde.

Du bliver introduceret til ’psyken i organisationen’, og hvad det betyder i forhold til ledelsespositioner og -perspektiver på forskellige fænomener i din organisation.

Som leder skal du forholde dig til andres og egne tanker, følelser og forestillinger og samtidig have dynamikkerne mellem organisationsmedlemmerne for øje.

Det er centralt i arbejdet med at understøtte trivslen og styrke samarbejdet omkring kerneopgaven. På modulet kommer du til at arbejde med egen kontekst og konkrete udfordringer, som du får mulighed for at analysere og udvikle løsningsmodeller på.

Undervisningen er bygget op, så organisationspsykologisk teori og metoder diskuteres, bearbejdes og anvendes. Vi sætter teorien og metoderne i spil både ledelsesmæssigt analytisk og som refleksions- og handlingsværktøjer i relation til i dine ledelsesopgaver og din personlige ledelsesudvikling.

Det faglige indhold på modulet

Du kommer på modulet til at arbejde med analyse af organisationspsykologiske udfordringer og din ledelse heraf. Vi identificerer og undersøger organisationspsykologiske fænomener, som vi analyserer og fortolker i fællesskab.

Du arbejder også selvstændigt med dette ud fra egen case. Samtidig arbejder vi med perspektiver på ledelsesmæssige handletiltag, som du kontekstualiserer og konkretiserer ift. egen case.

Undervisningen er centreret omkring fire hovedtemaer, som alle er overlappende, hvor du får præsenteret såvel nye som klassiske organisationspsykologiske teorier og begreber:

Organisationspsykologi og ledelse – i teori og praksis.

Du får indblik i, hvad organisationspsykologi handler om og introduktion til organisationspsykologiske teorier og begreber, som med eksempler kobles til din egen praksis. Vi udfolder ledelsesbegrebet og forholder det til organisationspsykologiske perspektiver og egne ledelsesudfordringer.

Ledelse og emotioner & følelser i organisationen.

Du får perspektiver på, hvad god ledelse er i tider præget af forandring, omstilling og usikkerhed.

Vi retter fokus mod psykologisk sikkerhed, modstand og udvikling i organisationer, mellem mennesker med subjektive interesser, motivation, forventninger og håb, og hvordan du kan skabe dette i egen organisation.

Sammenkædende og -skabende ledelse

Hvordan spiller individ, gruppe, organisation og omverden sammen? Vi forholder os til organisationsmedlemmer på arbejdet som mennesker med individuelle perspektiver i et gruppedynamisk samspil.

Derudfra undersøger vi, hvordan vi kan styrke samarbejdet omkring kerneopgaven gennem organisationspsykologiske perspektiver.

Ledelse af organisationskultur, etik og kommunikation

Vi undersøger, hvordan organisationskulturen består af psykologiske, intersubjektive mønstre, etiske fundamenter og kommunikative vaner, og hvordan du som leder aktivt kan være med til at påvirke dette med henblik på en fælles positiv udvikling og produktion.

Om undervisning og eksamen

Forløbet strækker sig over 1-2 måneder og gennemføres på 4 undervisningsdage á 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor vi tager udgangspunkt i din mundtlige redegørelse for en relevant organisationspsykologisk undren eller udfordring fra dit ledelsesliv.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der er leder, som ønsker at styrke din viden og forståelse omkring organisationspsykologisk teori og metode. Du ønsker at udvikle kompetencer ift. konkrete opgaver og udfordringer i dit ledelsesarbejde.

Du har måske brug for nye kompetencer til at forstå og handle i krise, i forandringsprocesser, i konflikter eller i forbindelse med teamudvikling.

Kort sagt, der hvor mennesker mødes i organisationen, er der brug for organisationspsykologisk indsigt, der kan medvirke til god ledelse.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Organisationspsykologi og ledelse - 4 kvartal

Start- og slutdato

21.10.24 - 17.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555691

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Mandage kl. 9.00-15.00: 21.10, 28.10, 11.11, 18.11, 25.11.2024. Eksamen 16.12, 17.12.2024.

Forår 2025

Organisationspsykologi og ledelse - 2 kvartal

Start- og slutdato

31.03.25 - 20.06.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0628074

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97