Gå til indhold

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi

Få specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde med molekylærmedicinske analysemetoder

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet har fokus på grundlaget for og anvendelse af molekylærmedicinsk laboratorieteknologi samt på fortolkning af analysesvar og dermed en styrkelse af dine kompetencer til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik og behandling inden for det molekylærmedicinske område.

Det får du ud af modulet

 • Viden om udvalgte, aktuelle molekylærmedicinske analysemetoder og kvalitetssikringen af disse samt styrket grundlag for at vurdere og reflektere over anvendelsen af molekylærmedicinske analysemetoder til diagnostik, forebyggelse og behandling
 • Styrket dit grundlag for at begrunde, analysere, vurdere, og formidle laboratorieteknologiske og molekylærgenetiske problemstillinger i forbindelse med anvendelse af molekylærmedicinske analysemetoder og derigennem bidrage til molekylærmedicinske analysemetoders udvikling
 • Viden om de lovgivningsmæssige og etiske aspekter ved anvendelsen af molekylærgenetiske analyseteknikker
 • Styrket dit grundlag for selvstændigt at ajourføre, anvende og udvikle sin viden om molekylær-medicinske laboratorieteknologi i takt med den videnskabelige og teknologiske udvikling

Det faglige indhold

 • Grundlaget for de molekylærmedicinske metoder – herunder cellebiologi (DNA, RNA), mutationstyper, nomenklatur
 • Udvalgte og aktuelle molekylærmedicinsk analysemetoder – herunder PCR, fragmentanalyse, NGS samt udvalgte oprensningsprocedurer, håndtering af prøvematerialer, detektionsmetoder og analyseudstyr
 • Anvendelse af molekylærmedicinske analysemetoder til diagnostik, forebyggelse og behandling af udvalgte sygdomme
 • Læsning af forskningsbaseret litteratur og dennes anvendelse til kvalificering af analysesvar samt udvikling af analysemetoder

På modulet vil der være en række cases og opgaver, som skal løses imellem undervisningsgangene i egen praksis.

Målgruppe

Bioanalytikere der har erfaring med molekylærmedicinske laboratorieanalyser, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.07.23

Pris

9.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Nummer

0448069

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03