Gå til indhold

Information om coronavirus

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi

Få specialiserede kompetencer til at udføre og udvikle dit arbejde med molekylærmedicinske analysemetoder

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet har fokus på grundlaget for og anvendelse af molekylærmedicinsk laboratorieteknologi samt på fortolkning af analysesvar og dermed en styrkelse af dine kompetencer til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde om diagnostik og behandling inden for det molekylærmedicinske område.

Det får du ud af modulet

 • Viden om udvalgte, aktuelle molekylærmedicinske analysemetoder og kvalitetssikringen af disse samt styrket grundlag for at vurdere og reflektere over anvendelsen af molekylærmedicinske analysemetoder til diagnostik, forebyggelse og behandling
 • Styrket dit grundlag for at begrunde, analysere, vurdere, og formidle laboratorieteknologiske og molekylærgenetiske problemstillinger i forbindelse med anvendelse af molekylærmedicinske analysemetoder og derigennem bidrage til molekylærmedicinske analysemetoders udvikling
 • Viden om de lovgivningsmæssige og etiske aspekter ved anvendelsen af molekylærgenetiske analyseteknikker
 • Styrket dit grundlag for selvstændigt at ajourføre, anvende og udvikle sin viden om molekylær-medicinske laboratorieteknologi i takt med den videnskabelige og teknologiske udvikling

Det faglige indhold

 • Grundlaget for de molekylærmedicinske metoder – herunder cellebiologi (DNA, RNA), mutationstyper, nomenklatur
 • Udvalgte og aktuelle molekylærmedicinsk analysemetoder – herunder PCR, fragmentanalyse, NGS samt udvalgte oprensningsprocedurer, håndtering af prøvematerialer, detektionsmetoder og analyseudstyr
 • Anvendelse af molekylærmedicinske analysemetoder til diagnostik, forebyggelse og behandling af udvalgte sygdomme
 • Læsning af forskningsbaseret litteratur og dennes anvendelse til kvalificering af analysesvar samt udvikling af analysemetoder

På modulet vil der være en række cases og opgaver, som skal løses imellem undervisningsgangene i egen praksis.

Målgruppe

Bioanalytikere der har erfaring med molekylærmedicinske laboratorieanalyser, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Molekylærmedicinsk laboratorieteknologi

Start- og slutdato

12.04.21 - 07.06.21

Tilmeldingsfrist

01.03.21

Pris

8.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00