Gå til indhold

Miljø- og varebaserede afgifter

få indsigt i både miljøafgifter og varebaserede afgifter

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i skat. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet giver dig indsigt i de generelle regler for punktafgifter med udgangspunkt i de varebaserede afgifter og udvalgte miljøafgifter.

Her kommer du til at arbejde med de EU-harmoniserede afgifter på øl, vin, spiritus og tobak, de nationale afgifter på chokolade- og sukkervarer, konsumis og forbrugsafgifter.

Du vil endvidere beskæftige dig med miljøafgifter på emballage, samt udvalgte afgifter på affald, råstoffer, spildevand, skadelige stoffer og miljøgebyrer.

På modulet kommer du omkring faglige emner som:

 • afgiftspligtig person
 • afgiftspligtige vareområder og mængde
 • grænseoverskridende handel med afgiftspligtige varer
 • administrative bestemmelser om regnskab, registrering, angivelse og fakturering

Dit udbytte

Med dette modul får du kendskab til reglerne for, hvem der skal betale afgift (den subjektive afgiftspligt), og hvad der skal betales afgift af (den objektive afgiftspligt). Du får også færdigheder i at beregne og opgøre udvalgte miljø- og varebaserede punktafgifter.

Undervisning og eksamen

Undervisningen er tilrettelagt med 5 dages undervisning og en skemalagt studiedag med ca. 14 dages interval. Undervisningsdagene bliver oplyst ca. 1 måned før modulstart.

Eksamen er en individuel skriftlig prøve.

Hvem deltager?

For dig, der arbejder med afgiftsområdet og ønsker at styrke dine specialistkompetencer inden for det.

Her kan du tage modulet

Alle moduler for Diplom i Skat kan tages i:

 • København
 • Fredericia
 • Aalborg

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have enten:

 • to års relevant erhvervserfaring
  eller
 • være ansat og arbejde hovedsageligt med skattefaglige opgaver

Hvis du har to års relevant erhvervserfaring

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet – men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke har 2 års relevant erhvervserfaring

Bemærk: det følgende er gældende fra d. 1. juli 2022 og forventes ophævet 1. juli 2027.

Hvis du ikke opfylder adgangskravet for 2 års relevant erhvervserfaring, kan du stadig blive optaget på diplomuddannelsen i skat, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Du er i et ansættelsesforhold, hvor du udelukkende eller i alt overvejende grad beskæftiger dig med skattefaglige forhold
 2. Dit ansættelsesforhold er på minimum 25 timer pr. uge
 3. Du har gennemført en eventuel prøvetid
 4. Dit ansættelsesforhold ikke er opsagt
 5. Der skal foreligge en individuel tilrettelagt uddannelsesplan udarbejdet af ansættelsesstedet, som indeholder en redegørelse for de faglige opgaver i ansættelsesforholdet og for samspillet mellem opgaverne og uddannelsens elementer
Realkompetencevurdering (RKV)

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

 

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Miljø - og varebaserede afgifter

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0655854

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Hvornår

Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest 4 uger før studiestart.

Miljø - og varebaserede afgifter

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0655855

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg

ECTS

5

Hvornår

Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest 4 uger før studiestart.

Miljø - og varebaserede afgifter

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0655852

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Datoer (inkl. start- og slutdato) annonceres senest 4 uger før studiestart.

Miljø - og varebaserede afgifter

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0655856

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Kombineret online og fremmøde

ECTS

5

Hvornår

Lokation for fysisk fremmøde bliver bestemt efter fristen

Efterår 2025

Miljø - og varebaserede afgifter

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888902

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Miljø - og varebaserede afgifter

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888904

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Gasværksvej 24, 3. sal, 9000 Aalborg

ECTS

5

Miljø - og varebaserede afgifter

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0888903

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Maskinmesterskolen Købmagergade 86, 7000 Fredericia

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Margrethe Hansen

Lektor

+45 23 73 33 06