Gå til indhold

Mentaliseringsteori og praksis

Få kompetencer til at arbejde mentaliseringsbaseret i samtaler med børn, unge, voksne og familier.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Gennem modulet får du viden, færdigheder og kompetencer inden for mentaliseringsbaseret teori og metoder, så du kan igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser i arbejdet med børn, unge, voksne, familier.

På modulet arbejder vi både med den mentaliseringsbaserede tilgang samt MIST, der er en tilgang, hvor systemisk og mentaliseringsbaseret tilgang kombineres. Du får også viden om de videnskabsteoretiske forståelser, som tilgangene bygger på.

Du lærer, hvordan du ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang kan hjælpe børn og unge med at udtrykke sig og blive forstået af deres omverden. Tilgangen er desuden relevant i arbejdet med voksne. Her er fokus på at støtte den voksne til at forstå sig selv og sætte sig i den andens sted. Det er også relevant i forældreskab, hvor du kan understøtte mentaliserings- og forældreevne.

Modulet omhandler også kreative og legende tilgange til samtaler med børn og familier.

Undervisningen består desuden af at træne samtaler og interventioner med afsæt i mentaliseringsbaseret teori og praksis. Derudover arbejder du med personlig-professionel udvikling og etik.

Det faglige indhold på modulet

På modulet får du viden om mentaliseringsteori og praksis, som du kan bruge i samtaler med børn, unge, voksne og familier.

Temaer:

 • Relation mellem forældre og barn
 • Mentalisering
 • Kreative og legende tilgange til samtaler med børn
 • MIST – Mentaliseringsinspireret systemisk terapi
 • Videnskabsteoretisk ståsted

Hvem deltager

Modulet henvender sig til dig, som arbejder – eller ønsker at arbejde – med dialogbaserede terapeutiske og relationelle metoder i din praksis som eksempelvis socialrådgiver, familiebehandler, lærer, pædagog m.fl.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Mentaliseringsteori og praksis - Hold 31

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0674027

Ledighed

Ledige pladser

Pris

21.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Annonceres senere

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lasse Meinhardt Eskildsen

Konsulent

+45 51 38 04 71