Gå til indhold

Ledelse og kompetenceudvikling

Få ny viden og værktøjer til at skabe optimale rammer for individuel og organisatorisk kompetenceudvikling

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Løbende udvikling af medarbejdernes viden og kompetencer er en af organisationens vigtigste ressourcer. Det er samtidig et nøgleelement i organisationens mulighed for at sikre konkurrencedygtigheden på et stadigt mere krævende og komplekst arbejdsmarked.

På modulet får du både teoretisk og praktisk viden til at analysere organisatoriske kompetencer og færdigheder til at arbejde med ledelses-, personale- og kompetenceudvikling i din egen organisation.

Du bliver rustet til at se udviklingspotentialet i konflikter mellem forskellige aktørers forestillinger om kompetenceudvikling, organisationens visioner og dens strategier.

Du lærer, hvordan kompetenceudvikling som læringsproces kan iscenesættes og faciliteres i den daglige praksis. Dine egne organisatoriske udfordringer bliver bragt i et teoretisk refleksivt spil og diskuteres i forhold til relevante teorier, værktøjer og metoder.

Fagligt indhold på modulet

Modulet bygger på en grundtanke om, at den individuelle kompetenceudvikling ikke kan adskilles fra den strategiske organisatoriske kompetenceudvikling. Det kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed at skabe rammer og vilkår for vedligeholdelse og udvikling af lederes og medarbejderes kompetencer i samspillet med den organisatoriske udvikling.

Modulet er derfor bygget op omkring tre hovedtemaer:

 • Læring i den praksis, som nye kompetencer både udvikles i og udspiller sig i.
 • Organisationen som kompleks arena for udvikling
 • Uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i praksis

Vi fokuserer på koblingen mellem udvikling af den enkeltes kompetencer og den specifikke organisatoriske kontekst, som disse kompetencer skal bruges i. Vi undersøger samspillet mellem organisation, individ og læring.

Om undervisning og eksamen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse samt bearbejdning af praksis og erfaringer fra egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder, og modulet afvikles som 4 undervisningsdage á 6 lektioner og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling eller case fra egen organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Ledelse og kompetenceudvikling - Mandage

Start- og slutdato

25.04.22 - 10.06.22

Tilmeldingsfrist

15.02.22

Pris

8.000 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05