Gå til indhold

Ledelse og filosofi

Få blik for dit ledelsesfilosofiske fundament og styrk derigennem dit personlige lederskab.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul får du trænet dine evner til at filosofere over din egen ledelse ved hjælp af filosofiske teorier, optikker og metoder.

Du bliver introduceret til eksistensfilosofiske, etiske og dialogiske dimensioner af filosofien, som du vil kunne bruge til at undersøge og styrke dit lederskab. Du bliver udfordret på det eksistentielle valg af dig selv som leder, de etikker du baserer dit lederskab på og dine forestillinger om viden.

Undervisningen er bygget op, så filosofien både sættes i spil som ledelsesmæssigt værktøj og som afsæt til personlig eftertanke.

Fagligt indhold på modulet

Undervisningen vil være centreret omkring fire hovedtemaer, hvor du kommer til at arbejde med forskellige spørgsmål om dig selv som leder og om din konkrete ledelsesmæssige praksis:

 • Ledelsesfilosofi – Hvad er min personlige ledelsesfilosofi? Introduktion til filosofi, personlig filosofi og personlig ledelsesfilosofi. Filosofiens værdi og omsættelighed i relation til ledelse. Undersøgelse af din egen ledelsesfilosofi.
 • Eksistensfilosofi – Hvad vil jeg med mit lederskab? Introduktion til eksistensfilosofiens fokus på menneskets grundvilkår og valgets mulighed.
 • Etik og dømmekraft – Hvad er mit etiske kompas? Introduktion til etik og de tre store normative etikker; dydsetik, pligtetik og nytteetik. Etisk dømmekraft som central i ledelse.
 • Dialogfilosofi – Hvordan bliver filosofi en del af dit lederskab? Introduktion til dialogfilosofi, dialogens eksistentielt konstitutive karakter og filosofiens grundform. Dialogfilosofiske metoders anvendelighed i en organisation. At udvikle en filosofisk praksis: Protreptik – hexis – pronesis. At lære det gode ved at gøre det.

Om undervisning og eksamen

Forløbet strækker sig over 1-2 måneder, og gennemføres på 4 undervisningsdage a 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor vi tager udgangspunkt i din mundtlige redegørelse for en relevant ledelsesfilosofisk undren eller udfordring fra dit ledelsesliv.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der er leder og som ønsker at styrke dit personlige ledelsesfilosofiske fundament og at træne dine evner til at bruge filosofisk tænkning og refleksion som ledelsesværktøj.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Ledelse og filosofi - 3 kvartal

Start- og slutdato

22.08.24 - 10.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555656

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Torsdage kl. 9.00-15.00: 22.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09.2024. Eksamen 09.10, 10.10.2024.

Ledelse og filosofi - 4 kvartal

Start- og slutdato

24.10.24 - 19.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0555679

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Torsdage kl. 9.00-15.00: 24.10, 31.10, 14.11, 28.11, 05.12.2024. Eksamen 18.12, 19.12.2024.

Forår 2025

Ledelse og filosofi - 1 kvartal

Start- og slutdato

20.01.25 - 21.03.25

Tilmeldingsfrist

01.12.24

Nummer

0627168

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.700 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Modulet afholdes i foråret 2025. Datoer (inkl. start og slutdato) annonceres i september 2024.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Thomas Ryan Jensen

Konsulent

+45 28 10 93 00