Gå til indhold

Ledelse og coaching

Skab rum for udvikling af ny organisatorisk viden som coachende leder.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Som coachende leder iscenesætter du samtaler, som kan bidrage til udvikling af ny viden, forståelser og forholdemåder, der muliggør, at I kan udvikle nye vinkler og forståelser af jeres opgaver til gavn for organisationen. På dette modul får du både teoretisk og praktisk indsigt i coaching som styringsteknologi, der kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen.

Fagligt indhold på modulet

Vi arbejder med coaching som en dialogisk forholdemåde, der kan iagttages fra forskellige teoretiske perspektiver. På modulet fokuserer vi på, hvordan coaching kan spille ind i en ledelsespraksis og på, hvordan coachingteknikker og -forholdemåder kan bidrage konstruktivt til dit ledelsesarbejde.

Med afsæt i relevant teori og afprøvning af konkrete coachingredskaber udvikler du kompetencer til at forstå og bruge coaching som ledelsestænkning. Vi styrker din bevidsthed om din egen og andres positioner i jeres samarbejdsrelationer, herunder den asymmetriske relation mellem dig som leder og dine medarbejdere i forhold til at arbejde konstruktivt og samskabende. Vi kommer rundt om coachingredskaber med fokus på coachingmodeller og -spørgeteknikker.

Undervejs bliver du trænet i coaching baseret på konkrete cases fra din egen arbejdssituation og dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Modulet har som mål, at du:

 • opnår viden om forskellige teorier, begreber og metoder om coaching med fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter
 • bliver i stand til at identificere coaching som en styringsteknologi, der organiserer interaktioner og styrker medarbejdernes refleksioner af egen identitet i samarbejdsrelationer
 • tilegner dig praktisk erfaring med forskellige coachingmodeller, -metoder og –samtaleformer
 • opnår kompetencer til at iscenesætte professionelle samtaler, der åbner for flere perspektiver og handlemuligheder

Om undervisning og eksamen

Modulet strækker sig over en periode på 1-2 måneder og gennemføres på 5 dage tilrettelagt som 4 undervisningsdage a 6 timer (kl. 9-15) og en studiegruppedag.

Modulet er tilrettelagt, så du og dine medstuderendes egne opgaver og udfordringer udgør det centrale omdrejningspunkt i undervisningen. Du skal være forberedt på en meget høj grad af aktiv deltagelse både i undervisningen og mellem undervisningsgangene, hvor du afprøver metoder og teknikker i din praksis. Selve undervisningen er organiseret som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, eksemplariske processer og samtaletræning.

Modulet af sluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i dine forsøg eller erfaringer med en konkret coachingproces i din egen organisation.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Ledelse og coaching - mandage

Start- og slutdato

25.10.21 - 17.12.21

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.09.21

Pris

9.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Ledelse og coaching - Onsdage

Start- og slutdato

27.04.22 - 10.06.22

Tilmeldingsfrist

01.12.21

Pris

9.800 kr.

Hvor

Campus Nørrebro, Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Anita Monnerup Pedersen

Chefkonsulent

+45 41 89 72 35