Gå til indhold

Ledelse og bæredygtighed

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Bæredygtighed er vor tids altoverskyggende udfordring. På modulet får du teori, metoder og netværk til at føre lokale bæredygtighedspolitikker ud i livet.

Modulets formål er ifølge studieordningen at gøre dig i stand til at lede ”ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende og formidle denne i organisationen”

Fagligt indhold på modulet

På kurset lærer du:

 • om teorier, begreber og modeller om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv og med relevans for især offentlig ledelse
 • at anvende teorier og metoder om bæredygtighed til at analysere din egen organisations specifikke kapacitet og udviklingsbehov
 • At anvende teorier om bæredygtighed til at vurdere din egen ledelsesmæssige kontekst og praksis
 • Omsætte viden og færdigheder til bæredygtig ledelse og handling i praksis

Om undervisning og eksamen

Modulet er tilrettelagt med afsæt i følgende retningslinjer:

Praksisforankring: Du identificerer bæredygtighedsproblemstillinger i din egen organisation og arbejder undervejs med en eller flere af dem. Modulet afsluttes med en eksamen, som tager udgangspunkt i en konkret ledelsesmæssig bæredygtighedsudfordring i din organisation.

Personlig motivation: Lederens engagement er afgørende for succesfuldt at implementere bæredygtig udvikling og drift i en travl organisation. Refleksioner over din egen motivation og dine egne barrierer i relation til bæredygtighed udgør en rød tråd gennem forløbet.

Teoretisk tyngde og metodisk omsættelighed: Du møder primært bæredygtighedsteori, men stifter også bekendtskab med bl.a. visionsledelse, forandringsledelse og motivationsteori

Eksemplificering: Gode eksempler på ledere og institutioner, som er lykkedes med aspekter af bæredygtig udvikling, indgår i undervisningen i form af bl.a. besøg udefra og evt. besøg i andre institutioner.

Netværksdannelse: Ledernes indbyrdes netværksdannelse er væsentlig i forhold til modulets effekter på længere sigt. Netværker bliver understøttet bl.a. gennem studiegrupper.

Modulets forløb og temaer

Inden modulstart: Forberedelse i form af afdækning af egen organisation og eget forhold til bæredygtighed.

Undervisningsdag 1: Introduktion til bæredygtighed og ledelse. Dig som leder af bæredygtighed. Motivation og barrierer for bæredygtig adfærd.

Undervisningsdag 2: Præsentation af udfordringer og problemstillinger i egen organisation samt introduktion til bl.a. visionsledelse og motivationsteori.

Undervisningsdag 3: Fra ide til handling; Værktøjer, metoder og processer til at lede og gennemføre forandringer i egen organisation.

Undervisningsdag 4: Hjemmearbejde i egen organisation; Afprøve metoder og værktøjer i praksis

Undervisningsdag 5: Præsentation og sparring – paradokser i ledelse af bæredygtighed. Beslutning om eksamensprojekt.

Eksamen: Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med afsæt i deltagernes egne projekter og anvendelsen af teorier og metoder til at gennemføre analyse og perspektivere den valgte problemstilling.

Hvem deltager

Modulet henvender sig til kommunale ledere og andre, som ønsker at udvikle kompetencer i at realisere lokale bæredygtighedspolitikker. Ledere fra bl.a. lokale grønne virksomheder og organisationer er meget velkomne.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Thomas Ryan Jensen

Konsulent

+45 28 10 93 00